آیا ساخت ضریح امام حسین با طلا مهم است یا کمک به فقرا ؟  این شبهه ای است که به بهانه ی ساخت ضریح جدید امام حسین در ایران و انتقال آن به کربلا توسط عده ای شایع شده است. لازم دیدم  عریضه ای تقدیم کنم .

لازم میدانم قبلا اشاره کنم که ممکن است این سوال در ذهن برخی افراد معتقد و دوستدار اهل بیت هم باشد. اما روی سخن این نوشتار با ترویج کنندگان اصلی این نوع شبهات است . دوستداران اهل بیت  جواب خود را خود خواهند یافت .

جواب : همین فقرا هستند که از خورد و خوراکشان میزنند و با عشق و با تمام وجود برای تهیه ی طلای ضریح امام حسین و امثال آن خرج میکنند.  لطفا اشک تمساح نریزید چون لو رفته است ، از اثر افتاده است.

اگر ضریح را بفروشند و بین فقرا تقسیم کنند باز هم فقرا آن پول ها را برای ساخت ضریح هدیه خواهند کرد. اگر هزار بار هم این کار انجام شود باز نتیجه همان خواهد بود که می بینید و نمیتوانید تاب بیاورید . معاندان هرگز بی اعتنایی مردم به معصومین را نخواهند دید و این آرزو را به گور خواهند برد. تکریم معصومین از نان شب هم برای ما واجب تر است . این را بخاطر بسپارند معترضان !

 سوزش شایعه پراکنان از جای دیگریست . آنها نمیخواهند معصومین گرامی داشته شوند.  اگر به فکر فقرا هستید از کاخهایتان مایه بگذارید. از سفرهای خارجتان کم کنید و خیرات کنید. اگر به فکر فقرا هستید، خونشان را در شیشه نکنید. اگر به فکر فقرا هستید بخشی از ولخرجی شبکه های ماهواره ای خود را کم کنید و خیرات کنید

آقایان هزارجور اسراف در دنیا میکنند ولی همینکه یک کار خیری برای معصومین و حتی محرومین و مظلومین دنیا انجام میشود. یک عده صدایشان در میآید که ای داد زمین به آسمان رفت و آسمان به زمین آمد. . .

از آقایان خواهش میکنیم اشک تمساح برای فقرا نریزید. فقرا نیازی به دلسوزی شما مفت خواران ندارند

والسلام