در پایگاه خبری  فرهنگ انقلاب اسلامی بخشی از مصاحبه ی همسر آقای هاشمی رفسنجانی آمده بود. در این مصاحبه دو نکته برایم جالب بود که فقط محض نت برداری ثبت میکنم :

سوال : با توجه به اثرگذاری‌ای که خانواده هاشمی داشته و دارد، چقدر راجع به مسائل مهم در داخل خانواده تشکیل جلسه می‌‎دهید، راجع به انتخابات، اخبار و…؟

جواب : همه در خانواده هاشمی خودشان عالم هستند و احتیاج ندارند جلسه تشکیل بدهند.

سوال : در این مورد (رفتن به مهمانی خانم ملک عبدالله "پادشاه عربستان و قاتل حجاج ایرانی" )با آقای هاشمی مشورت کردید یعنی مشورت کردید که این میهمانی را بروید یا نه؟

جواب : خیر، مشورتی نبود.

سوال : یعنی‌‌ همان جا تصمیم گرفتید. تلفن نزدید تهران به اصطلاح اجازه بگیرید؟

جواب : خیر! کاری را که اجازه بخواهد انجام نمی‌دهیم.