مردان خدا را دیده ای که چگونه با آرامش روزگار سپری میکنند ؟ رمز این دل آرامی چیست ؟  آنان در رفاه و آسایش نیستند اما در آرامش هستند و برخلاف آنها ما در عین اینکه در رفاه و آسایش نسبی به سر می بریم سهمی از آرامش نداریم. مردان خدا در سخت ترین مصیبتهای دنیا و تنگ ترین معاشها روحیه ی خود را نمی بازند و بخاطر مال دنیا با خلق خدا تندی نمیکنند و بر زمانه خرده نمیگیرند. رمز این بلند همتی و بزرگ منشی آنها در چیست ؟‌ این رمز ، در بیان ساده ی امام هادی بروشنی بیان شده است . گاهی فکر میکنم اگر فرمایشات چهارده معصوم به ما نرسیده بود ما در این روزگار قادر به سخن گفتن نبودیم.


امام هادى (علیه السلام):

مَن کانَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِن رَبِّهِ هانَت عَلَیهِ مَصائبُ

الدُّنیا ولَو قُرِضَ و نُشِرَ.


هر که در راه روشن پروردگارش باشد، مصائب دنیا بر وی سبک آید؛ اگر چه با قیچی یا ارّه قطعه قطعه‌اش کنند.

Everybody who is in the right path of his Lord, difficulties of the world will be little on his eye even if he is cut by a scissors or saw.
تحف العقول، ص 483
 
اللهم صل علی محمد وآل محمد