این ندای واقعی دلم بود که برای مطلب یک هموطن که فرسنگها از وطن خاکی خود دور و غرق در بلا و ناملایمات بود و درد دل شکسته اش را با وبلاگش میگفت گذاشتم . در مثل مناقشه نیست اما عجیب این است که ما همه از وطن واقعی خود هزاران فرسنگ دوریم و غرق در غربت و ناملایمات دنیا هستیم اما چرا مثل انسانهای دور از وطن قلبمان در احساسی آکنده از طعم غربت نمی شکند و چرا در آرزوی روزهای طلایی خود ، زندگی خود را پر از یاد خدا نمی کنیم؟

تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری

شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن


خدایا بی پناهم زتو جز تو نخواهم

اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم


. . . بچه آدم دل تو شکسته است و فاصله قلب شکسته تا خدا صفر کیلومتر  است وقتی قلبت شکست بدان که همین الان وقتشه . . . خدا را صدا بزن . . . صدا زدن خدا فقط با زبان نمیشه . . . ببین خدا از چه کارهایی خوشش می آد . . . چند تا از اون کارها را انجام بده . . . و در عین حال صدایش کن . . . . یک قدم جلو بری . . . ده قدم جلو می آد . . . اگر به سمت خدا بروی از هیچ چیز نخواهی ترسید. همه جای کره زمین زیر حکومت خداست تو جای دوری نرفته ای . . . یاعلی