یکی از امکانات خوب پرشین بلاگ صفحه مربوط به چهره های ادبی است . این صفحه که یکی از صفحات داخلی پرشین بلاگ است به تناوب چند شخصیت انتخابی از چهره های ادبی ایران و جهان را در یک لیست به شکل زیر ارائه میدهد و از کاربران پرشین بلاگ می خواهد که چهره ادبی مورد علاقه ی خود را انتخاب نمایند و دانسته های خود در مورد آن چهره ی ادبی را با هم به اشتراک بگذارند.  چهره های ادبی مثل فردوسی ، حافظ ، سعدی ، شهریار ، نیما و . . .

ولی این بار اتفاق بامزه ای افتاده و   در لیست چهره های ادبی پیشنهاد شده توسط پرشین بلاگ چهره های عجیب غریب دیده میشود مثل : ماهی ، اس ام اس ، کارتون بچه گانه !  و چند اسم ناشناس مثل زویا (اگراشتباه نکنم) پیرزاد ،  مارگوت بیکل ! وتنها یک چهره ی آشنا بنام راسل دیده میشود که بیشتر چهره فلسفی باید باشد نه ادبی !

جا دارد که مدیران محترم پرشین بلاگ یا عنوان را یا موارد پیشنهادی را تغییر دهند.