زلزله های پیاپی و پشت سرهم  امنیت روانی مردم  آذربایجان و تبریز را به هم زده است 5 روز است  که زلزله ها و پس لرزه های آنها  ساعت به ساعت دل مردم را می لرزاند و آنها را به خارج خانه ها سرازیر میکند.

دیروز عصر  حوالی ساعت 6:30  زلزله شدید دیگری رخ داد و ما بازهم هراسان محل کار را تعطیل کرده و به خیابان رفتیم . بزرگی این زمین لرزه 5.3  ریشتر بوده و ساختمانها را به شدت تکان داد.  حرکت این زمین لرزه برخلاف قبلی ها که افقی بودند ،  عمودی بود.

در عرض این 5 روز حدود 30 زمین لرزه ی بالای 4 ریشتر در منطقه رخ داده است و 100 ها زمین لرزه کمتر از 4 ریشتری هم بعنوان پس لرزه آمده است.  با این حساب باید گفت که از روز شنبه 21 مرداد  5 روز است که زمین این منطقه روی آرامش به خود ندیده است و دائم در حال جنبش بوده است .

طبق آماری که از سایت مرکز زلزله نگاری دانشگاه تهران بدست آمده میتوان محاسبه کرد که بطور متوسط در هر روز  6 زلزله بزرگ دل مردم را لرزانیده است . و پس لرزه ها هم ساعت به ساعت مردم را تحدید میکنند.  در این 5 روز هر ساعت یک زلزله بالای 2 ریشتری زمین را لرزانده است .

ما واقعا از کار و زندگی افتاده ایم . یا کار نمیکنیم  ویا اندک زمانی هم که کار میکنیم حواسمان ناجمع است و راندمان کاری ما بسیار پایین است .

دیشب هم بسیاری از خانواده ها در خیابانها خوابیدند و صبح که به محل کارم می آمدم کنار خیابانها پر از چادر و بساط بود.  این زمین کی آرام خواهد گرفت ؟