امروز عبارت : "پیام تسلیت رئیس جمهور برای زلزله تبریز " را در اینترنت  جستجو کردم و نتیجه تاسف بار تر از آن بود که فکرش را میکردم  و هیج نشانه ای از رئیس جمهور برای همدردی با مصیبت دیدگان نبود.  شاید زیرساخت ایشان خیلی مستحکم است و آقای رئیس جمهور ضد زلزله هستند و زلزله ای را احساس نکردند !؟  شاید در محله آنها زلزله ای نیامده است و این شایعات را هنوز باور نکرده اند ؟  پیام وزیر امورخارجه لهستان و ترکیه و . . . را دیدیم اما نشانی از رئیس جمهور کشور خودمان نبود .

زلزله تبریز

 

مثال دیگری از سایر جستجوها :