دیروز برای اولین بار در ماه رمضان امسال برنامه ماه عسل را دیدم .  برنامه ماه عسل برنامه ایست که چند سال است در ماه رمضان نزدیک افطار پخش  میشود.  کلا برنامه خوبیست و موضوعات خوبی را مطرح میکند و لحظات نزدیک به افطار را با معنویت بیشتری همراه می کند و البته  امسال با تغییر مجری به تنوع خوبی هم دست زده است .

دیروز در برنامه ماه عسل از کودک حافظ قرآن دعوت کرده بودند به نام علی امینی .  قبلا اسم ایشان در اینترنت به گوشم خورده بود و تحسینش کرده بودم اما دیروز وقتی صحبت کردنش را از تلویزیون دیدم واقعا از تعجب خشکم زد و همینطور چند ثانیه بی حرکت ماندم .

این کودک 10 ساله طوری به سوالات مجری جواب میداد که انگار یک آیت الله و یک عالم دانا صحبت میکند.  جملات پخته و معنی دار را چنان بدون تپق و  بدون مکث  ایراد میکرد که می پنداشتی فیلسوفی و حکیمی با تکیه برسالها ی سال دانش اندوزی و تجربه  سخن میگوید.

این کودک یک معجزه واقعی از قدرت لایزال خداوند است . خدا حفظش کند. صحبتهای پدر و مادر علی درسهای خوب زیادی برای والدین در قبال تربیت فرزندان دارد و مادر علی هم خود حافظ قرآن است .

 

 علی امینی، مفسّر و حافظ کل قرآن کریم که در میان علمای کشورهای اسلامی به مفسّر خردسال مشهور است به سفرهای داخلی و خارجیِ زیادی رفته و مثلاً تنها در کشور لبنان بیش از30 سخنرانی داشته است...

...پدرش می گوید: در یکی از این سفرها در پایان نشستی که با اهل تسنن داشتیم، آنها فریاد می زدند که این طفل معجزه است! او امسال برای دریافت مدرک کارشناسی ارشدش در رشته علوم قرآنی نیز اقدام کرده است.