امام صادق (علیه السلام):
إنْ أحْبَبْتَ أنْ یَزِیدَ اللهُ فی عُمرِکَ فَسُرَّ أبَوَیْکَ.
اگر دوست دارى خداوند بر عمرت بیفزاید، پدر و مادرت را شاد کن.

 کتاب زهدِ حسین بن سعید

والدین