نور نتابد مگر جمال محمد(ص)

جمال محمد

مبعث پیامبر عشق و رحمت مبارک باد

اللهم صل علی محمد و آل محمد