امام خامنه ای

کوه علی کوه 

(بخوانید بر وزن " نور علی نور " )

 

چند روز قبل فیلم دیدار ورزشکاران با امام از تلویزیون پخش شد  . با اینکه جمله معروف " من ورزشکار نیستم اما ورزشکاران را دوست دارم " را زیاد شنیده بودم اما فیلم مربوط به این جمله مشهور را ندیده بودم .  راستش امام در آن دیدار سیمای بسیار شادابی داشتند و وقتی هم که آن جمله معروف را ادا میکردند از چهره مبارکشان ملاحت خاصی  نمایان بود که احوال را دگرگون میکرد. برای ما دیدن چهره شاداب امام بهترین لذت زندگیست اگر چه ایشان دیگر در میان ما نیستند اما یادآوری خاطره های خوشش از ورای سالهای دراز ، بازهم حال ما را خوش میکند. روحش شاد!

امام خمینی

مرا کیفیت چشم تو کافیست !