شاید 40 کیلومتر راه رفته بودیم و الان بعد از ظهر بود . ساعت 7 صبح تشییع پیکر امام از قیطریه شروع شد و تا بهشت زهرا ادامه یافت . حدود ساعت 3 بعد از ظهر تن ما دیگر در اختیار ما نبود که پس از 8 ساعت راهپیمایی زیر حرارت داغ آفتاب خرداد ماه از حرکت باز ایستاد .  نمیدانستیم با چه نیرویی اینهمه راه را بدون وقفه طی طریق کرده  بودیم .

آن روز ، روزی بود که معلوم نیست آیا نظیرش دیده خواهد شد یا نه ؟  سیل جمعیت بدون سازماندهی ، دسته دسته و نوحه خوان به سمتی در حرکت بودند :

ای خدا دیدی چه آمد بر سرما !

رفته از دنیا امام و رهبر ما !

وا اماما   وا اماما    وا اماما !

 

نمیدانم عکسهای زیر مربوط به چهلم یا سالگرد امام است که از طرف انجمن سینمای جوان برای ثبت لحظات رفتیم ،  اما حالی برای عکاسی نبود . عکسهای زیر اگرچه از نظر هنری قابل عرضه نیست اما یاد و خاطره آن روزها را زنده میکند.

رحلت امام

 

 

امام 

 

رحلت امام

 

 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.