این ضرب المثل قدیمی میگوید : از صبحانه معلوم است که برای شام چی داریم !!

اما شاید عکس آن هم درست باشد یعنی  ممکن است از شام هم معلوم بشود که صبحانه چه خورده ایم.

امروز صبح وقتی از ماشین پیاده میشدم موج رادیو بطور اتفاقی روی موج مجلس افتاد . صدای آقای رئیس جمهور را که شنیدم باعث شد که  یادم بیاید که امروز قرار بود نمایندگان مجلس از رئیس جمهور سوال کنند.   همین امر باعث شد در را ببندم و دقایقی داخل ماشین معطل شوم . اواخر جلسه سوال از رئیس جمهور بود.  حدود 10 دقیقه پایانی حرفهای ایشان را گوش دادم و تقریبا  هیچ چیزی دستگیرم نشد.

راستش باعث تاسفم شد که در این مدت 10 دقیقه هیچ حرف به درد بخوری از دهان ایشان بیرون نیامد . نمیدانم روند کار از اول جلسه چطور بوده  و در مورد کل قضیه هنوز اطلاعی ندارم اما احساس من اینست که لحظات پایانی یک بحث جزو سرنوشت ساز ترین و تاثیر گذارترین بخشهای  آنست  و باید در پایان جلسه نتیجه گیری شایسته ای از مقدمه و متن سخنرانی  به عمل بیاید . اما با کمال تاسف تنها چیزی که من در عرض 10 دقیقه شنیدم  و هیچ عبارت منسجمی از آن دریافت نکردم تکرار این کلمات بود : آقای رئیس را دوست دارم  ، به نمایندگان  ارادت داریم  . . . شوخی کردم ، . . . بازم شوخی کردم  و خنده های بی مورد  . . .

از این دقایق آخر استنباط کردم که به نظر می آید آقای احمدی نژاد دفاع خوبی از خودش نکرده باشد اما برای قضاوت نهایی  لازم است  همه حرفهایش را شنید.

شاید هم : از شام معلوم باشد که صبحانه چه خورده ایم؟