جوادزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جوادزاده
آرشیو وبلاگ
      راستگویی - دانایی - نظم (یادداشتهای روزانه)
داستان پیر مردی که ازکودکی خودهم کوچکتر شد نویسنده: جوادزاده - ۱۳۸٧/٥/۳۱

داستان پیر مردی که ازکودکی خودهم کوچکتر شد

 

همه چیز به 64 سال پیش برمیگردد ، روزیکه همه با اشتیاق منتظر تولدش بودند .

او در یک خانواده دانشمند و البته کاملا ثروتمند وبا نفوذ که شهرت جهانی داشت به دنیا می آمد و به همین دلیل مردان زیادی از اهالی علم و دانش وثروت و سیاستمدارن  و نظامیان و دولتمردان برای دیدن او آمده بودند . معلوم نبود ازانبوه این جمعیت کثیر و البته با شخصیت و تر وتمیز که همه با لباس رسمی حاضر شده بودند کدامشان به خاطر دانش خانواده و کدامشان به خاطر ثروتشان و کدامشان به خاطر قدرت و منزلت اجتماعی و کدامشان به خاطر مقاصد سیاسی و حتی ستیزه جویی آمده اند.

 

وقتی اومتولد شد مثل زمانی که موفقیت بزرگی اتفاق میافتد همه به هم تبریک میگفتند . هنوز نوزاد را به هیچ کس نشان نداده بودند ولی حاضرین خوش ذوق ، ندیده و نشنیده به کرامات نوزاد ایمان آورده بودند چون همه میدانستند که او در یک خانواده ثروتمند و دانشمند به دنیا میاید این بود که بازار تعارفات و مبارکباد ها مثل نان سنگکی که تازه از تنور بیرون آمده باشد داغ داغ بود:

- آقای دکتر مبارک است ....

- امیدوارم برایتان خوش یمن باشد .

آنهایی که در تملق سرایی تبحر ویژه ای داشتند از هیچ کوششی برای خود شیرینی دریغ نمیکردند

-         دکتر جان ، من مطمئن هستم که این فرزند برای شما مایه افتخار خواهد بود . مبارک است.

-     میدانم که با وجود شخصیتی مثل شما که در تربیت او خواهید کوشید ، بزودی شاهد خواهیم بود که او برای کشور ما افتخارات بسیاری کسب خواهد کرد. تبریکات صمیمانه مرا بپذیرید.

.

.

.

. . .

ودکتر برای حضار تعریف میکرد و حرفهایش برای همه تازگی داشت او توضیح میداد برای اینکه بچه در سلامت کامل به دنیا بیاید چه تلاشهایی کرده است و با جزئیات تمام توضیح میداد که برای حفظ سلامت و تندستی نوزاد قبل از تولد و مخصوصا برای اینکه مغز نوزاد قوی باشد چه اقداماتی انجام داده است هرچه او بیشتر توضیح میداد حاضرین بیشتر به وجد میامدند چون هیچکدام ازآنها چنین کارهایی را برای کودکانشان نکرده بودند . درحالی که او صحبت میکرد همه با احترام به صحبتهایش گوش میدادند و  صمیمانه به تلاشهای شبانه روزی وحس پدرانه او آفرین میگفتند . اوهمچنان گرم صحبت بود و آنچنان با اراده و تسلط در باره خصوصیات نوزاد داد سخن درمیداد که مهمانان همه برای دیدن این نوزاد ثانیه ها را میشمردند .

 

هرکدام از حضار برای آمدنش دلیلی داشت اما دکتر بدون اینکه عمدی درکار باشد با حرفهای پرشورش دردل همه حضار وسوسه ای ایجاد کرد که سرمنشاء تحولات بسیار شگرفی در زندگی آینده نوزاد شد. هیچ کدام نمیدانستند جنس نوزاد چیست اما ذره ای برایشان فرقی نمیکرد که جنس نوزاد چه خواهد بود. آنها از همین الان دردلشان برای بدست آوردن او نقشه ای میکشیدندو اورا لقمه پربی برای خود میدانستند . درواقع هیچ کدام ازآنها فقط برای عرض تبریک و دیدن نوزاد نیامده بودند.

مردان ثروتمند  او را به شکل شمش طلا می دیدند که با 4 دست وپا به سمت آنها می آید و رفته رفته بزرگ میشود و ثروت خانواده اش را  هم به دنبال خود میاورد و غرق در خیالات خوش بودند و سعی میکردند به هر نحوی نزدیکی خودرا به خانواده و مخصوصا نوزاد به همه اعلام کنند .

دانش مندان درکنار او دانشمندتر بودند.

سیاستمداران اورا مهره اصلی در پیشبرد استراتژی های خود تصور میکردند و به این میاندیشیدند که چگونه میتوان ازهم اکنون زمینه های پیوند خانوادگی را به صورت خزنده و تدریجی بوجود آورد.

دولتمردان و نظامیان برای افزایش قدرت و تسلط خود اورا درکنارخود میدیدند و برایش درسرشان برنامه ها می پروراندند

 

دکتر نمیتوانست بیش از این توضیح دهد زیرا نه زمان این اجازه را به اومیداد و نه حضار را توانایی درک صحبتهای او بود این بود که  حضار را دعوت کرد تا لحظه ای تامل نمایند و گفته ها و ناگفته های اورا بادیدن نوزاد بهتر درک کنند.

لحظاتی چند در اوج اشتیاق و تمنای دیدار برای حضارگذشت و بالاخره وعده دیدار رسید و پرده از رخسار این تازه به دوران رسیده برداشته شد.

 

با دیدن نوزاد ناگهان خنده برلبها خشک شد، چشمها از تعجب بازماند و لحظاتی سکوت همه جارا گرفت و دهانها همچنان باز باز بود. این حالت چند ثانیه طول نکشید و جمعیت قبل از اینکه خانواده نوزاد متوجه شوند ازحالت ناباوری بیرون آمدند و کف مرتبی سکوت سالن را شکست و خنده ها و مبارکبادها دوباره رونق گرفت . درمیان این مبارکباد ها و تبسمها حس عجیب و مرموزی در درون حضاربوجود آمده بود که طبق معمول بر اساس قانون محافظه کاری نمیتوانستد بر زبان جاری کنند و نقاب خنده بر چهره دلهای مبهوت زدند. چشمها با حیرت به جثه بزرگ نوزاد مینگریستند و یقینا تا آنزمان هیچ چشمی نوزادی به این عظمت ندیده بود .وجود اوبه قدری غیر عادی بود که دیگران نمیدانستند چگونه با او رفتار کنند آیا به او نزدیک شوند و یا فقط ازدور نگاهش کنند ؟ آیا میتوانند به اودست بزنند ؟ آیا خطری آنها را تحدید نمیکند ؟ رنگ سیاهش تعجب اطرافیان را بیشتر برمی انگیخت . آیا او یک بچه غول بود ؟ تقریبا هیج چیزش به بچه آدمیزاد شباهت نداشت اما این احساس احساسی نبود که بتوان آنرا صادقانه ابراز کرد.

 

مراسم در بین بهت و ناباوری میهمانان تمام شد و همه با احساسی آمیخته با خوشحالی و تعجب و دلهره مجلس را ترک کردند.

 روزها و ماهها گذشت و کودک همچنان برای مردم موجودی نا آشنا بود اما با همه بزرگی اش جای خوشبختی بود که او دیگر بزرگتر نمیشد همه جا درشهر صحبت از این کودک بود . هرکس حرفی میزد و نظری میداد اما هیچکس به درستی نمیتوانست واقعیت را بفهمد ودر نتیجه بازار شایعات رونق گرفته بود

یکی میگفت : نمیتواند حرکت کند اما خیلی با اشتها است ، خیلی میخورد

یکی میگفت : حتی نمیتواند حرف بزند

یکی میگفت : نمیتواند ببیند اما قدرت زیادی دارد

 

. . . و مردم آنقدر حرفهای متناقض میزدند که واقیت ازنظرها پنهان میماند بعضی ها درتوانایی او بسیار مبالغه میکردند وچنان ازتوانایی او سخن میگفتند که فکر میکردی او یک فوق بشر است حتی گاهی شنیده میشد که میگفتند او همه چیز را میداند و بعضی میگفتند او هیچ نمیداند ! . . .

 

اما گذشت زمان یک چیز را به همه ثابت کرد و آن دقت فوق العاده کودک بود .  همه درکمال ناباوری میدیدند که این کودک که نمیتواند خود را حرکت دهد و حتی حرف زدن را هم یاد نگرفته است اما براحتی میتواند بنویسد واین یک قابلیت بسیار بزرگی محسوب میشد. بتدریج مردم پی بردند که او همه چیزدان نیست ، بیهوده هم نیست . بلکه تواناییهایی دارد که اگر منصفانه درباره آنها صحبت شود ممکن است بتوان اورا بهتر شناخت . مثلا معلوم شد که اواز ادبیات چیزی نمیداند وشعربلد نیست و بدترازآن اصلاچیزی دریادش نمی ماند اما  میتواند محاسبات ریاضی را با دقت وعلاقه انجام دهد .

 

2 سال مثل برق وباد گذشت و کودک ما قابلیتهای خودرا برای مردم نشان داد و به همه ثابت کرد که اگر چه خیلی چیزها را نمیتواند انجام دهد اما استعداد فوق العاده ای در ریاضیات دارد. او با تکیه برهمین توانایی توانسته بود توجه همه را بخود جلب کند اواکنون میتوانست حتی از قبل هم بهتر حساب کند . اما کماکان نه حرف میزد و نه حرکتی میکرد و نه جایی را میدید فقط مینوشت و مینوشت و مینوشت.

او توانسته بود خودرا بقبولاند و توجه ها را به خود معطوف نماید و بطور مستمر تحت مراقبت متخصصین قرار داشت .

بالاخره تلاشها نتیجه داد  و ...

 در8 سالگی متوجه شد که هیکلش به طرز عجیبی کوچک شده است واین باعث نگرانیش شد ولی درهمین حال  حس عجیبی به او دست داد .حافظه اش شروع بکار کرده بود او میتوانست اتفاقات را به خاطر بسپارد و این حس خوشحالی عجیبی به او داده بود  اگر چه هیکلش لاغرتر و قدش کوتاهتر شده بود اما حافظه اش را بدست آورده بود اگرچه هنوز کم حافظه بود ولی روز بروز بیشتر میشد . ولی همچنان یادآوری گذشته برایش سخت بود او وقتی میخواست اتفاقی را که 3 روز قبل برایش افتاده بود برای کسی تعریف کند مجبور بود همه خاطراتش را از همین لحظه مرور کند وآنقدر به عقب برگردد تا به 3 روز پیش برسد و این برایش سخت بود و شنونده را خسته میکرد و اورا کند جلوه میداد ولی سرعتش در حل مسائل ریاضی قابل توجه بود  اما متخصصان به این هم قانع نبودند و پیوسته در پرستاری او میکوشیدند.

 

در 15 سالگی اتفاق عجیب گذشته دوباره تکرار شد و این بار شدید تربود . هیکلش باندازه نصف هیکل قبلیش شده بود . ترس سرتاسر بدنش را فراگرفت  آیا اوبه مرض کشنده ای دچار شده بود؟ برای یافتن دلیل سعی کرد گذشته را به خاطر آورد در همین حال متوجه چیزی شد که نزدیک بود از خوشحالی بال دربیاورد  او میتوانست خاطرات گذشته را مستقیما بخاطر بیاورد و تعریف کند و میتوانست با دیگران ارتباط برقرار کند واین دو توانایی بزرگترین پیشرفت او برای تکامل آینده اش بود. حافظه اش بیشتر شده بود او پیشرفتهای خوبی را تجربه میکرد واین باعث میشد کوچک شدنش را فراموش کند.

 

در 25 سالگی بر طبق انتظارش باز هم کوچکتر شد اودیگر به کوچک شدن عادت کرده بود و اصلا به کوچک شدن علاقه هم پیدا کرده بود. چون هربار که کوچک میشد توانایی اش بیشتر میشد شاید تقدیر او اینگونه بود .  حال او تقریبا همه چیز داشت وبرای خودش کسی شده بود حافظه اش کاملا ترمیم یافته بود ، سرعت محاسبه اش بسیار زیاد شده بود میتوانست حرف بزند ، گوش کند ، ببیند ، نقاشی کند او میتوانست حرکت کند و حتی کارگری کند.

وقتی به عکس دورانی کودکی اش نگاه میکند میبیند که جثه نحیف او 200 برابر از آن دوران کوجکتر شده است.

از 35 سالگی به بعد هم یواش یواش یاد گرفته است روی دوپا بایستد و راه برود و تلاش میکند یاد بگیرد ، استنباط کند و بلاخره تصمیم بگیرد و باصطلاح هوشمند باشد و نزدیک 30 سال است که هرروز دراین راستا تلاش میکند و مردم هرروز به او علاقه بیشتری به او ابراز میکنند.

والان او پیرمردی 64 ساله است  اما خودش هم میداند که او فقط یک کامپیوتر است و نمیتواند به معنی واقعی انسان باشد

اما تا حد امکان میخواهد خودرا به انسان شبیه کند. هیچ ایرادی هم ندارد.

  نظرات ()
مطالب اخیر دوستی با خدا در خلوت و جلوت مجازات اعدام خوب یاد بد؟ آیا شاهدی برای ألستُ بربّکم وجود دارد؟ قانون شکار از خاک به خاک جواب به دفاع از صادق هدایت مسجد خیف آیا اطاعت از رئیس جمهور ایران اطاعت از خداست؟ زشت و زیبا دل شکسته
کلمات کلیدی وبلاگ حکمت (۱۸٠) آمریکا (۱٢٧) شعر (٧۸) پهلوی (٧٦) رفسنجانی (٦٥) امام حسین (٥٧) حدیث (٤٧) عاشورا (٤٦) امام علی (۳٥) روحانی (۳٥) دعا (۳٤) قرآن (۳۳) امام خامنه ای (٢٩) حضرت محمد (٢٦) احمدی نژاد (٢٥) مصدق (٢۳) حکایت (٢۳) انتخابات ریاست جمهوری (٢٠) خاتمی (۱٩) خدا (۱٩) غرب (۱۸) ashura (۱٧) حجاب (۱٧) نماز (۱٥) علم (۱٤) اسرائیل (۱۳) محرم (۱۳) اسلام (۱۳) صادق هدایت (۱۳) امام خمینی (۱۳) میرحسین موسوی (۱۳) امام صادق (۱۱) شهریار (۱۱) جغرافیا (۱٠) شاه (۱٠) اصلاح طلبان (۱٠) امام زمان (۱٠) رضاشاه (۱٠) رمضان (٩) انسان (٩) زیارت عاشورا (٩) فساد (۸) فتنه (۸) شهید (۸) عشق (۸) سیاست (۸) امام رضا (۸) نجوم (٧) امام جواد (٧) جنگ (٧) سبک زندگی (٧) جمهوری اسلامی (٧) حضرت زهرا (٦) مصائب (٦) یارانه ها (٦) ترک (٦) داستانک (٦) اعمال (٦) حقوق بشر (٦) انقلاب (٦) ایران (٦) خامنه ای (٥) دروغ (٥) آزادی (٥) هنر (٥) حج (٥) کربلا (٥) آذربایجان (٥) فلسطین (٥) یهود (٥) نوحه (٥) روزه (٥) محرم و صفر (٥) جمعیت (٥) بوز قورد (٥) بوزقورد (٥) زلزله تبریز (٥) ویروس فرهنگی (٤) گرگ خاکستری (٤) آل سعود (٤) امام هادی (٤) عیدفطر (٤) عید غدیر (٤) تبریز (٤) عید نوروز (٤) قدس (٤) اینترنت (٤) مادر (٤) عید (٤) خانه (٤) ازدواج (٤) ماهواره (٤) ایمان (٤) انتخابات مجلس (٤) زندگی (۳) هاشمی (۳) خنده (۳) زن (۳) کامپیوتر (۳) گل (۳) دموکراسی (۳) تکنولوژی (۳) شیطان (۳) فناوری (۳) سلوک (۳) امام حسن (۳) انگلیس (۳) امام سجاد (۳) غزه (۳) تورم (۳) عدالت (۳) سال نو (۳) راستگویی (۳) روحانیت (۳) عنایت خدا (۳) اجابت دعا (۳) اقوام ایرانی (۳) قوم پارس (۳) عالمان بی عمل (٢) فساد در سینما (٢) ملی-مذهبی (٢) 10 میلیارد تومان (٢) مذاکرات هسته ای (٢) حقوقهای نجومی (٢) خشونت علیه زنان (٢) جنبش سبز (٢) 9 دی (٢) نا امیدی از خدا (٢) حقوق انسان (٢) قرآن سوزی (٢) تساوی زن ومرد (٢) سنائی (٢) عمل (٢) 5+1 (٢) علامه جعفری (٢) جلیلی (٢) فضولی (٢) تست شخصیت (٢) وام بانکی (٢) دریاچه اورمیه (٢) کشمیر (٢) لیبرال (٢) جنبش عدم تعهد (٢) زمین (٢) قضاوت (٢) پیامبران (٢) توبه (٢) عبادت (٢) انفاق (٢) زبان (٢) تروریست (٢) 29 بهمن (٢) جهان (٢) سوریه (٢) فیلترینگ (٢) پدر و مادر (٢) سوال (٢) مطهری (٢) نذر (٢) شیر (٢) صهیونیسم (٢) صلوات (٢) شب قدر (٢) ریا (٢) علوم تجربی (٢) هندوانه (٢) شعبان (٢) یاحسین (٢) کودک (٢) شریعتی (٢) تربیت (٢) زمان (٢) مناجات (٢) زینب (٢) دزد (٢) معجـزه (٢) عباس (٢) عقل (٢) بهشت (٢) نیایش (٢) قانون (٢) تحریم (٢) عرفه (٢) کوروش (٢) بهمن (٢) شیعه (٢) خمینی (٢) منافق (٢) فیلم (٢) مسجد (٢) سینما (٢) انتظار (٢) گرانی (٢) اندیشه (٢) دنیا (٢) دانش (٢) دل (٢) فلسفه (٢) آرزو (٢) تمدن (٢) طلا (۱) مجلس (۱) توکل (۱) قیامت (۱) باران (۱) قبله (۱) نگاه (۱) فوتبال (۱) بازی رایانه ای (۱) جوک (۱) رنگ (۱) سکوت (۱) ترس (۱) شادی (۱) دین (۱) نوکیا (۱) صبر (۱) مسابقه (۱) سیاسی (۱) تولد (۱) وبلاگ (۱) موبایل (۱) ورزش (۱) قلب (۱) نفرت (۱) طنز (۱) ترافیک (۱) مهاجرت (۱) مجازات (۱) قم (۱) پزشک (۱) زرتشت (۱) عمر (۱) پیام کوتاه (۱) اعدام (۱) المپیک (۱) عطار (۱) ابلیس (۱) کافر (۱) لذت (۱) روزی (۱) لطیفه (۱) چشم (۱) شجریان (۱) اصلاحات (۱) علی (۱) آقا (۱) آسمان (۱) قبر (۱) انشتین (۱) گوش (۱) خرافه (۱) انبیا (۱) عزا (۱) هکر (۱) تخیل (۱) چمران (۱) سلیمانی (۱) بایاتی (۱) جبر (۱) تخصص (۱) استغفار (۱) بسیجی (۱) کهکشان (۱) قاضی (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) نسبیت (۱) امام حسن عسکری (۱) حیا (۱) سید احمد خمینی (۱) بیمارستان (۱) کلاهبرداری (۱) مشایی (۱) اصلاح طلبی (۱) کعبه دل (۱) شبهات (۱) تعهد (۱) شاید وقتی دیگر (۱) شمس تبریزی (۱) سرمایه داری (۱) اصول گرایی (۱) ذکر (۱) بودا (۱) تکلیف (۱) تفکر (۱) جوان (۱) الهی (۱) شناخت (۱) تفسیر (۱) بحرین (۱) شجاعت (۱) نظم (۱) ویکتورهوگو (۱) فریب (۱) خشک و تر (۱) برکت (۱) عبدالله نوری (۱) سلامتی (۱) میهن (۱) اختیار (۱) پیام نوروزی (۱) تناقض (۱) جوانی (۱) اهل سنت (۱) سانسور (۱) خیانت (۱) امتحان (۱) راه (۱) ظهور (۱) حزب (۱) اربعین (۱) انیشتین (۱) نوشتن (۱) طبیعت (۱) روشنفکری (۱) غم (۱) مذاکره (۱) مسلمان (۱) سجده (۱) گناه (۱) احزاب (۱) اوباما (۱) غرور (۱) زیبایی (۱) ابر (۱) گفتار (۱) مغز (۱) والدین (۱) تسلیت (۱) شرق (۱) ماسک (۱) انجمن حجتیه (۱) الله اکبر (۱) بهداشت (۱) پروین اعتصامی (۱) بدبختی (۱) دمکراسی (۱) وحی (۱) حماقت (۱) اوستا (۱) دانستن (۱) امامت (۱) توسل (۱) وحدت (۱) سحر (۱) روسیه (۱) روح (۱) دوزخ (۱) نیما (۱) قبرستان (۱) حضرت یحیی (۱) امام کاظم (۱) شیخ (۱) فتح (۱) نبوغ (۱) برنارد شاو (۱) حقارت (۱) راه قدس (۱) یتیم نوازی (۱) جهانی سازی (۱) فرومایه (۱) امام موسی کاظم (۱) مختارنامه (۱) حضرت ابراهیم (۱) یوم الله (۱) حلزون (۱) هاوایی (۱) گردن بند (۱) جزیره برمودا (۱) 14 معصوم (۱) حضرت ابوالفضل (۱) اصول دین (۱) حضرت نوح (۱) جبر و اختیار (۱) غضب (۱) تجارت الکترونیک (۱) نیمه شعبان (۱) حزب الله (۱) امام محمد باقر (۱) رجب (۱) مبارزه با نفس (۱) فیس بوک (۱) اسم اعظم (۱) دانایی (۱) فرمانده (۱) حاج همت (۱) حکومت دینی (۱) فاتحه (۱) بینایی (۱) روز جهانی قرآن (۱) اطلاعات عمومی (۱) انرژی هسته ای (۱) چادر (۱) جوک ترکی (۱) ادیسون (۱) حجامت (۱) بهشت احمقها (۱) ساده لوحی (۱) آفتاب پرست (۱) فتح ایران (۱) مدیرکل (۱) توحش (۱) حرز (۱) راهزن (۱) زمزمه های تنهایی (۱) دعای سمات (۱) سال پول (۱) بانوی شعر ایران (۱) ضداسلام (۱) خواب و بیدار (۱) تعویذ (۱) علم غیب (۱) خواستن توانستن (۱) تقلید سیاسی (۱) فراماسون (۱) sms تبریز (۱) اس ام اس تبریز (۱) بیداری اسلامی (۱) نداآقاسلطانی (۱) چهارده معصوم (۱) میکروسکوپ افکار (۱) سود بانکی (۱) حق الناس (۱) طرح ولایت (۱) امداد غیبی (۱) استاد عالی نسب (۱) نشانه برای فردا (۱) توافق نامه ژنو (۱) شهبد (۱) حضرت زکریا (۱) جام دیجیتال (۱) خوض در باطل (۱) آدمخواری (۱) وضوی صفر و یکها (۱) لاحول (۱) جهنمہ (۱) خسرو زارع فرید (۱) کارتهای بانکی (۱) شرکت انیاک (۱) شبکه شتاب (۱) تنگه برینگ (۱) سیلی ایام (۱) نقض غرض (۱) کفش کتانی (۱) شعار سال (۱) امام نقی (۱) سوره کوثر (۱)
دوستان من برهان سایت زیبای قرآن شیعه 24 ندیم ܔگروه سایبرے مهندس میرزابیگیܔ داهول حرفهایی از جنس ناچاری نقد مدرنیته اسکالپل حکایتهای آموزنده صدای مجری مشاوره کسب و کار مدیرمالی یادداشتهای بیداری ثامن تـــــم مرجع قالب و ابزار مقتدر مظلوم | Mazloum.Ir حامیان ولایت سیّد علی نماز ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب