عهد بستم من به نامت یاعلی     تا نفس دارم بگویم یاعلی

چشم! می پیوندم الحاقیه ای     تا همیشه با علی گویم  علی

                                                   تقدیم به نور چشم ملت ایران - امام خامنه ای

                              ××××××××××××××

نام تو دل را هوایی میکند                    در دلم عشقت خدایی میکند

 

یاحق