یادم می آید حدود 20 سال پیش با یکی از فامیل نزدیکمان برای شرکت در راهپیمایی 13 آبان از خانه بیرون آمدیم اما چون دیر شده بود و خیابانها هم خیلی ترافیک بود تقریبا مطمئن شدیم که به مراسم راهپیمایی نخواهیم رسید .

پشت ترافیک در یکی از خیابانها متوقف شده بودیم که دیدم فامیلمان که راننده ماشین بود پیاده شد و  وسط خیابان با صدای بلند داد زد : مرگ بر آمریکا  و به پشت رل برگشت و به قصد بازگشت به خانه گردش کرد .

من که خنده ام گرفته بود و از طرف دیگر تعجب کرده بودم ، علت کارش را پرسیدم گفت : ما که به راهپیمایی نرسیدیم لااقل به تکلیفمان عمل کنیم .

امروز که برای نوشتن مطلب وقتی نبود. گفتم حتی به اندازه یک شعار هم بنویسم غنیمت است این بود که  فقط خواستم بگویم :

 مرگ بر آمریکا  <<<    مرگ بر آمریکا    >>>  مرگ بر آمریکا

روز جهانی مبارزه با استکبار مبارک باد

درضمن مرگ بر آمریکا  مودبانه ترین و انسانی ترین شعار بر علیه آمریکاست.