جوادزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جوادزاده
آرشیو وبلاگ
      راستگویی - دانایی - نظم (یادداشتهای روزانه)
خلاصه زندگینامه مصدق نویسنده: جوادزاده - ۱۳٩٥/۳/۱٠

لطفا برای مشاهده ی تصویر در اندازه ی واقعی آن را در کامپیوتر خود ذخیره و مشاهده فرمایید.

مصدق

خلاصه زندگینامه محمد مصدق

سال 1261  - تولد : محمد مصدق در بهار سال ۱۲۶۱ شمسی در یک خانوادهٔ اشرافی و بانفوذ دیوانی در دورهٔ قاجاریه در تهران متولد شد

خط فاصل

سال 1264 (3 سالگی) – برقراری حقوق ماهانه 120 تومانی

(( در ۱۶ اسفند  ۱۲۶۴، وقتی مصدق 3 ساله بود فیروز میرزا نصرت‌الدوله که پدربزرگ مادری محمد بوده فوت میکند و حقوق موروثی ماهانه 120 تومانی از او به مصدق میرسد. در آن زمان مبلغ 120 تومان پول کلانی بود . فیروز میرزا پسرشانزدهم عباس میرزا و برادر محمدشاه و صاحب منصب قاجار که حکومت برادرش محمدشاه را با شکست دادن عموی مدعی سلطنت خود تحکیم بخشید))

خط فاصل

سال 1270 (9 سالگی) – مصدق 9 ساله مستوفی زیردست و حقوق بگیر دولت میشود

((در سال ۱۲۷۰ شمسی، پدر مصدق میرزا هدایت‌الله آشتیانی از ناصرالدین شاه درخواست کرد که میرزا محمد (مصدق) ۹ ساله در ردیف مستوفیان زبردست قرار گیرد و در فهرست حقوق‌بگیران درآید و ناصرالدین شاه آن را پذیرفت))

خط فاصل

سال 1271 (10 سالگی) – مرگ پدر و دریافت لقب مصدق السلطنه در 10 سالگی

((در تاریخ ۱ شهریور ۱۲۷۱ خورشیدی  وقتی میرزا محمد مصدق 10 ساله بود پدرش درگذشت و میرزا محمد، از سوی ناصرالدین شاه مصدق‌السلطنه لقب گرفت))

خط فاصل

سال 1273 تا 1274  (12 و 13 سالگی)  - ازدواج مجدد مادرمصدق و رفتن به تبریز

خط فاصل

سال 1275 (14 سالگی) – تاج گذاری مظفرالدین شاه و حرکت مصدق از تبریز به تهران به همراه شاه جدید

خط فاصل

سال 1275 (14 سالگی) – مصدق نوجوان مستوفی کل خراسان میشود
خط فاصل 
سال 1280 (19 سالگی) – ازدواج مصدق
خط فاصل 
سال 1285 (24 سالگی) - پیروزی انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه
 خط فاصل

سال 1285 (24 سالگی) – استعفای مصدق از شغل مستوفی گری (مالیات بگیری) خراسان
خط فاصل 
14 مهر سال 1285 (24 سالگی) -  تشکیل اولین مجلس شورای ملی و عدم تصویب اعتبار نامه مصدق جوان
خط فاصل 
28 دی 1285 – تاج گذاری محمدعلی شاه
خط فاصل 
سال 1287 (26 سالگی) – عضویت در شورای دولتی(ضدمشروطه) با دستخط محمدعلیشاه
خط فاصل 
تیر 1288 – فتح تهران توسط مشروطه خواهان و سقوط محمدعلی شاه
خط فاصل 
18 شهریور 1288 – اخراج محمد علی شاه از ایران
خط فاصل

آبان سال 1288 - تشکیل مجلس دوم شورای ملی
خط فاصل 
اسفند سال 1288 (27 سالگی) – اولین سفر به اروپا (7 ماه پس از شکست محمدعلیشاه از مشروطه)
خط فاصل 
خرداد سال 1290 – بازگشت به ایران از سفر اول  به اروپا
خط فاصل 
تیر 1290 – لشکرکشی محمد علی شاه برای بازپس گیری سلطنت و مخفی شدن مصدق در افجه به مدت 4 ماه
خط فاصل 
مرداد سال 1291 (30 سالگی) – دومین سفر به اروپا
خط فاصل 
سال 1293 (32 سالگی) – بازگشت از دومین سفر اروپا و تدریس در مدرسه علوم سیاسی همچنین او به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دموکرات درآمد و در آبان ماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات (معادل با  دیوان محاسبات فعلی ) از طرف مجلس سوم به مدت ۲ سال انتخاب شد
خط فاصل 
 سال 1298 (37 سالگی) –سفر سوم به اروپا و عدم موفقیت در اخذ اقامت سوئیس
خط فاصل 
سال 1299 (38 سالگی) –بازگشت ازسفر سوم به اروپا و استانداری فارس بمدت 6 ماه
خط فاصل 
3 اسفند 1299  - کودتای رضاخان و سید ضیاء
خط فاصل 
سال 1300 (39 سالگی) – 7 ماه وزیر مالیه و 6 ماه والی آذربایجان
خط فاصل 
سال 1302  (41 سالگی) – مصدق 8 ماه وزیر خارجه شد (تیر تا آبان)

 خط فاصل

1302 تا 1304 – مجلس پنجم شورای ملی و شروع نمایندگی مصدق
 
انتخاب مصدق به عضویت مجلس مشاوره 8 نفره رضاخان سردارسپه

پیشنهاد مصدق برای فرمانده کل قوا شدن رضاخان سردارسپه
خط فاصل 
9 آبان 1304 - طرح خلع قاجار و سلطنت رضاخان

زمانی که در نهم آبان 1304 قرار شد طرح خلع قاجار و سلطنت رضاخان مطرح شود، اوضاع بسیار مشکل و همراه با ترس و دلهره برای کسانی بود که برابر رضاخان قرار گرفته بودند. تعداد مخالفین انگشت شمار بود. ملک‏الشعراء بهار مستوفی‏الممالک، مشیرالدوله، تقی‏زاده، مصدق، مدرس و علائی و تعدادی دیگر

21 آذر 1304  - تاسیس سلطنت رضاخان پهلوی

دعوت رضاشاه از مصدق جهت نخست وزیری

مصدق خود نقل می‏کند که رضاخان در زمانی که به سلطنت رسیده و مستوفی رئیس‌الوزراء بود، از مستوفی خواسته بود تا مصدق را در دولت وارد کند و حتی بعد از سقوط مستوفی نیز از شخص مصدق خواسته بود تا خود رئیس الوزراء شود و البته مصدق که نماینده مجلس بود نپذیرفته بود.
خط فاصل 
سال 1305  (44 سالگی) –نماینده مجلس برای بار دوم
خط فاصل 
سال 1307 تا 1319  (46 تا 58 سالگی) – رفتن به احمدآباد و  12 سال کناره گیری از سیاست
خط فاصل

5 تیر سال  1319  (58 سالگی) –دستگیری بدون علت و 5 ماه  زندانی در بیرجند و مراجعت به احمدآباد
خط فاصل 
سال 1322 تا 1324  (61 تا 63 سالگی) –نمایندگی مجلس چهاردهم
خط فاصل 
سال 1326 (65 سالگی) – تحصن در دربار محمدرضاشاه
خط فاصل 
1326 – 1328  رفتن به احمدآباد بخاطر عدم موفقیت در ورود به مجلس پانزدهم ( ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۱۶ امرداد ۱۳۲۸ )
خط فاصل 
22 مهر 1328 -  تحصن بی نتیجه دوم در دربار
خط فاصل 
13 آبان 1328 – ترور هژیر وزیر دربار  و رفتن مصدق به احمدآباد به مدت 34 روز
خط فاصل 
 21 آبان 1328  (67 سالگی)- مشارکت در تشکیل رسمی جبهه ملی در احمدآباد
خط فاصل 
20 بهمن  1328  نمایندگی مجلس شانزدهم شورای ملی در 67 سالگی
خط فاصل 
7 اردیبهشت سال 1330  -  تصویب طرح اجرایی شدن ملی شدن صنعت نفت توسط مجلس
خط فاصل 
12 اردیبهشت سال 1330 – مصدق نخست وزیر شد  (69 سالگی)
خط فاصل 
22 اردیبهشت 1330 – انتخاب ماموران خلع ید از طرف مجلسین ملی و سنا
خط فاصل 
6 خرداد  1330  - تسلیم شکایت انگلیس به دادگاه لاهه
خط فاصل 
19 خرداد 1330  – ورود هیات خلع ید به آبادان
خط فاصل 
29 خرداد 1330  اجرای خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس
خط فاصل 
13 تیر 1330 – در خواست لاهه از طرفین به خویشتن داری
خط فاصل 
14 مهر 1330 – رفتن مصدق به نیویورک برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل
خط فاصل 
21 مهر 1330  - سخنرانی مصدق در شورای امنیت
خط فاصل 
26 مهرماه 1330   - پیشرفت ایران در شورای امنیت
خط فاصل 
30 مهر  1330  - رفتن مصدق به واشنگتن برای دیدار با ترومن رئیس جمهور
خط فاصل 
آذر 1330 – آغاز پخش مستقیم مذاکرات مجلس از رادیو تهران

خط فاصل

1 دی ماه سال 1330   - انتشار اوراق قرضه توسط دولت مصدق برای گذر از بحران تحریم نفتی توسط انگلیس
خط فاصل 
1 بهمن 1330  - بستن کنسولگری انگلیس
خط فاصل 
4 بهمن 1330  - تکرار شکایت انگلیس به دادگاه لاهه
خط فاصل 
15 بهمن 1330  - دولت مصدق جوابیه ای برای شکایت انگلیس تهیه و به دیوان لاهه تسلیم نمود
خط فاصل 
۴ خرداد ۱۳۳۱ دکتر مصدق در نامه‌ای به مجلس تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام کرد.
خط فاصل 
7 خرداد  1331  - حرکت مصدق و هیات همراه به لاهه
خط فاصل 
19 خرداد تا 2 تیر 1331  - جلسات دیوان لاهه
خط فاصل 
3 تیر 1331  - روز سوم تیر 1331 دکتر مصدق به تهران مراجعت کرد ولی دادگاه لاهه هنوز رای نهایی خود را اعلام نکرده بود و نیاز به جلسات مشورتی برای تصمیم گیری داشت
خط فاصل 
 25 تیر 1331  - استعفای مصدق از نخست وزیری به دلیل اختلاف نظر با شاه بر سر در اختیار گرفتن وزارت جنگ
خط فاصل 
30 تیر 1331 – قیام مردم  به رهبری کاشانی به دفاع از مصدق
خط فاصل 
31 تیر سال 1331  صدور حکم دادگاه لاهه به نفع ایران
خط فاصل 
دی ماه 1331 – آغاز اختلاف بین کاشانی و مصدق
خط فاصل 
15 تیر 1332  - درخواست استیضاح مصدق توسط مجلس
خط فاصل 
18 تیر 1332  - عدم حضور مصدق در مجلس
خط فاصل 
12 تا 25  مرداد 1332 – همه پرسی و انحلال مجلس توسط مصدق
خط فاصل 
22 مرداد  1332  -  صدور حکم عزل مصدق و حکم نخست وزیری سرلشکر زاهدی توسط شاه و رفتن به رامسر
خط فاصل 
 23 مرداد 1332  - اعلام نخست وزیری زاهدی و عزل مصدق
خط فاصل 
روز بیست و سوم مرداد زاهدی نخست وزیر شد و فرمان برکناری مصدق هم ساعت 11 شب بیست و چهارم مرداد به او ابلاغ شد
خط فاصل 
25 مرداد – شکست کودتا در مرحله اول
خط فاصل 
27 مرداد 1332  - نامه عجیب و روشنگر کاشانی به مصدق مبنی بر طراحی کودتا برعلیه دولت
خط فاصل 
28 مرداد – اجرای کودتا و سقوط دولت مصدق
خط فاصل 
29 مرداد 1332  -  مصدق خود را تسلیم کرد
خط فاصل 
17 آبان 1332 – اولین جلسه دادگاه مصدق دو و نیم ماه بعد از کودتا مصدق را به سه سال حبس مجرد (زندان انفرادی) محکوم کرد.
خط فاصل 
19 فروردین 1333  -  اولین جلسه دادگاه تجدید نظر مصدق (8ماه بعد از کودتا)
خط فاصل 
چرچیل طی نامه ی محرمانه‌ای به تاریخ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۳ از مقامات ایران می‌خواهد حال که مصدق در کودتاکشته نشده است از اعدام او صرف نظر و او را تبعید کنند، اما درباره ی دکتر فاطمی چنین می نویسد:  برای فاطمی بهترین جواب اعدام است؛ تا زمانی که این افراد زنده و در ایران هستند امکان ضد کودتا وجود دارد...
خط فاصل 
سال 1335  - آزادی از زندان و رفتن به احمدآباد
خط فاصل 
سال 1345 – مصدق درگذشت : مصدق سیزده سال پس از آنکه خود را به دشمن  تسلیم کرد  در ملک شخصی خود در احمدآباد و در انزوای تحقیر آمیزی درگذشت و در ده سالی که در باغ خود در احمدآباد ساکن شد هیچ یک از انقلابیون و وطن پرستان ایران به سراغش نرفت و هیچ صدایی از اطراف خانه ی او بلند نشد. او بخاطر تسلیم ذلت بار خود به دشمن مورد نفرت انقلابیون قرار گرفت و در تنهایی و ندامت جان داد در حالیکه میتوانست به قهرمان ملی تبدیل شود اما سرنوشتش به شکل رمزآلودی از قهرمانی فاصله گرفت و عده زیادی او را به خیانت به نهضت ملی ایران متهم کردند.

  نظرات ()
مطالب اخیر دوستی با خدا در خلوت و جلوت مجازات اعدام خوب یاد بد؟ آیا شاهدی برای ألستُ بربّکم وجود دارد؟ قانون شکار از خاک به خاک جواب به دفاع از صادق هدایت مسجد خیف آیا اطاعت از رئیس جمهور ایران اطاعت از خداست؟ زشت و زیبا دل شکسته
کلمات کلیدی وبلاگ حکمت (۱۸٠) آمریکا (۱٢٧) شعر (٧۸) پهلوی (٧٦) رفسنجانی (٦٥) امام حسین (٥٧) حدیث (٤٧) عاشورا (٤٦) امام علی (۳٥) روحانی (۳٥) دعا (۳٤) قرآن (۳۳) امام خامنه ای (٢٩) حضرت محمد (٢٦) احمدی نژاد (٢٥) مصدق (٢۳) حکایت (٢۳) انتخابات ریاست جمهوری (٢٠) خاتمی (۱٩) خدا (۱٩) غرب (۱۸) ashura (۱٧) حجاب (۱٧) نماز (۱٥) علم (۱٤) اسرائیل (۱۳) محرم (۱۳) اسلام (۱۳) صادق هدایت (۱۳) امام خمینی (۱۳) میرحسین موسوی (۱۳) امام صادق (۱۱) شهریار (۱۱) جغرافیا (۱٠) شاه (۱٠) اصلاح طلبان (۱٠) امام زمان (۱٠) رضاشاه (۱٠) رمضان (٩) انسان (٩) زیارت عاشورا (٩) فساد (۸) فتنه (۸) شهید (۸) عشق (۸) سیاست (۸) امام رضا (۸) نجوم (٧) امام جواد (٧) جنگ (٧) سبک زندگی (٧) جمهوری اسلامی (٧) حضرت زهرا (٦) مصائب (٦) یارانه ها (٦) ترک (٦) داستانک (٦) اعمال (٦) حقوق بشر (٦) انقلاب (٦) ایران (٦) خامنه ای (٥) دروغ (٥) آزادی (٥) هنر (٥) حج (٥) کربلا (٥) آذربایجان (٥) فلسطین (٥) یهود (٥) نوحه (٥) روزه (٥) محرم و صفر (٥) جمعیت (٥) بوز قورد (٥) بوزقورد (٥) زلزله تبریز (٥) ویروس فرهنگی (٤) گرگ خاکستری (٤) آل سعود (٤) امام هادی (٤) عیدفطر (٤) عید غدیر (٤) تبریز (٤) عید نوروز (٤) قدس (٤) اینترنت (٤) مادر (٤) عید (٤) خانه (٤) ازدواج (٤) ماهواره (٤) ایمان (٤) انتخابات مجلس (٤) زندگی (۳) هاشمی (۳) خنده (۳) زن (۳) کامپیوتر (۳) گل (۳) دموکراسی (۳) تکنولوژی (۳) شیطان (۳) فناوری (۳) سلوک (۳) امام حسن (۳) انگلیس (۳) امام سجاد (۳) غزه (۳) تورم (۳) عدالت (۳) سال نو (۳) راستگویی (۳) روحانیت (۳) عنایت خدا (۳) اجابت دعا (۳) اقوام ایرانی (۳) قوم پارس (۳) عالمان بی عمل (٢) فساد در سینما (٢) ملی-مذهبی (٢) 10 میلیارد تومان (٢) مذاکرات هسته ای (٢) حقوقهای نجومی (٢) خشونت علیه زنان (٢) جنبش سبز (٢) 9 دی (٢) نا امیدی از خدا (٢) حقوق انسان (٢) قرآن سوزی (٢) تساوی زن ومرد (٢) سنائی (٢) عمل (٢) 5+1 (٢) علامه جعفری (٢) جلیلی (٢) فضولی (٢) تست شخصیت (٢) وام بانکی (٢) دریاچه اورمیه (٢) کشمیر (٢) لیبرال (٢) جنبش عدم تعهد (٢) زمین (٢) قضاوت (٢) پیامبران (٢) توبه (٢) عبادت (٢) انفاق (٢) زبان (٢) تروریست (٢) 29 بهمن (٢) جهان (٢) سوریه (٢) فیلترینگ (٢) پدر و مادر (٢) سوال (٢) مطهری (٢) نذر (٢) شیر (٢) صهیونیسم (٢) صلوات (٢) شب قدر (٢) ریا (٢) علوم تجربی (٢) هندوانه (٢) شعبان (٢) یاحسین (٢) کودک (٢) شریعتی (٢) تربیت (٢) زمان (٢) مناجات (٢) زینب (٢) دزد (٢) معجـزه (٢) عباس (٢) عقل (٢) بهشت (٢) نیایش (٢) قانون (٢) تحریم (٢) عرفه (٢) کوروش (٢) بهمن (٢) شیعه (٢) خمینی (٢) منافق (٢) فیلم (٢) مسجد (٢) سینما (٢) انتظار (٢) گرانی (٢) اندیشه (٢) دنیا (٢) دانش (٢) دل (٢) فلسفه (٢) آرزو (٢) تمدن (٢) طلا (۱) مجلس (۱) توکل (۱) قیامت (۱) باران (۱) قبله (۱) نگاه (۱) فوتبال (۱) بازی رایانه ای (۱) جوک (۱) رنگ (۱) سکوت (۱) ترس (۱) شادی (۱) دین (۱) نوکیا (۱) صبر (۱) مسابقه (۱) سیاسی (۱) تولد (۱) وبلاگ (۱) موبایل (۱) ورزش (۱) قلب (۱) نفرت (۱) طنز (۱) ترافیک (۱) مهاجرت (۱) مجازات (۱) قم (۱) پزشک (۱) زرتشت (۱) عمر (۱) پیام کوتاه (۱) اعدام (۱) المپیک (۱) عطار (۱) ابلیس (۱) کافر (۱) لذت (۱) روزی (۱) لطیفه (۱) چشم (۱) شجریان (۱) اصلاحات (۱) علی (۱) آقا (۱) آسمان (۱) قبر (۱) انشتین (۱) گوش (۱) خرافه (۱) انبیا (۱) عزا (۱) هکر (۱) تخیل (۱) چمران (۱) سلیمانی (۱) بایاتی (۱) جبر (۱) تخصص (۱) استغفار (۱) بسیجی (۱) کهکشان (۱) قاضی (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) نسبیت (۱) امام حسن عسکری (۱) حیا (۱) سید احمد خمینی (۱) بیمارستان (۱) کلاهبرداری (۱) مشایی (۱) اصلاح طلبی (۱) کعبه دل (۱) شبهات (۱) تعهد (۱) شاید وقتی دیگر (۱) شمس تبریزی (۱) سرمایه داری (۱) اصول گرایی (۱) ذکر (۱) بودا (۱) تکلیف (۱) تفکر (۱) جوان (۱) الهی (۱) شناخت (۱) تفسیر (۱) بحرین (۱) شجاعت (۱) نظم (۱) ویکتورهوگو (۱) فریب (۱) خشک و تر (۱) برکت (۱) عبدالله نوری (۱) سلامتی (۱) میهن (۱) اختیار (۱) پیام نوروزی (۱) تناقض (۱) جوانی (۱) اهل سنت (۱) سانسور (۱) خیانت (۱) امتحان (۱) راه (۱) ظهور (۱) حزب (۱) اربعین (۱) انیشتین (۱) نوشتن (۱) طبیعت (۱) روشنفکری (۱) غم (۱) مذاکره (۱) مسلمان (۱) سجده (۱) گناه (۱) احزاب (۱) اوباما (۱) غرور (۱) زیبایی (۱) ابر (۱) گفتار (۱) مغز (۱) والدین (۱) تسلیت (۱) شرق (۱) ماسک (۱) انجمن حجتیه (۱) الله اکبر (۱) بهداشت (۱) پروین اعتصامی (۱) بدبختی (۱) دمکراسی (۱) وحی (۱) حماقت (۱) اوستا (۱) دانستن (۱) امامت (۱) توسل (۱) وحدت (۱) سحر (۱) روسیه (۱) روح (۱) دوزخ (۱) نیما (۱) قبرستان (۱) حضرت یحیی (۱) امام کاظم (۱) شیخ (۱) فتح (۱) نبوغ (۱) برنارد شاو (۱) حقارت (۱) راه قدس (۱) یتیم نوازی (۱) جهانی سازی (۱) فرومایه (۱) امام موسی کاظم (۱) مختارنامه (۱) حضرت ابراهیم (۱) یوم الله (۱) حلزون (۱) هاوایی (۱) گردن بند (۱) جزیره برمودا (۱) 14 معصوم (۱) حضرت ابوالفضل (۱) اصول دین (۱) حضرت نوح (۱) جبر و اختیار (۱) غضب (۱) تجارت الکترونیک (۱) نیمه شعبان (۱) حزب الله (۱) امام محمد باقر (۱) رجب (۱) مبارزه با نفس (۱) فیس بوک (۱) اسم اعظم (۱) دانایی (۱) فرمانده (۱) حاج همت (۱) حکومت دینی (۱) فاتحه (۱) بینایی (۱) روز جهانی قرآن (۱) اطلاعات عمومی (۱) انرژی هسته ای (۱) چادر (۱) جوک ترکی (۱) ادیسون (۱) حجامت (۱) بهشت احمقها (۱) ساده لوحی (۱) آفتاب پرست (۱) فتح ایران (۱) مدیرکل (۱) توحش (۱) حرز (۱) راهزن (۱) زمزمه های تنهایی (۱) دعای سمات (۱) سال پول (۱) بانوی شعر ایران (۱) ضداسلام (۱) خواب و بیدار (۱) تعویذ (۱) علم غیب (۱) خواستن توانستن (۱) تقلید سیاسی (۱) فراماسون (۱) sms تبریز (۱) اس ام اس تبریز (۱) بیداری اسلامی (۱) نداآقاسلطانی (۱) چهارده معصوم (۱) میکروسکوپ افکار (۱) سود بانکی (۱) حق الناس (۱) طرح ولایت (۱) امداد غیبی (۱) استاد عالی نسب (۱) نشانه برای فردا (۱) توافق نامه ژنو (۱) شهبد (۱) حضرت زکریا (۱) جام دیجیتال (۱) خوض در باطل (۱) آدمخواری (۱) وضوی صفر و یکها (۱) لاحول (۱) جهنمہ (۱) خسرو زارع فرید (۱) کارتهای بانکی (۱) شرکت انیاک (۱) شبکه شتاب (۱) تنگه برینگ (۱) سیلی ایام (۱) نقض غرض (۱) کفش کتانی (۱) شعار سال (۱) امام نقی (۱) سوره کوثر (۱)
دوستان من برهان سایت زیبای قرآن شیعه 24 ندیم ܔگروه سایبرے مهندس میرزابیگیܔ داهول حرفهایی از جنس ناچاری نقد مدرنیته اسکالپل حکایتهای آموزنده صدای مجری مشاوره کسب و کار مدیرمالی یادداشتهای بیداری ثامن تـــــم مرجع قالب و ابزار مقتدر مظلوم | Mazloum.Ir حامیان ولایت سیّد علی نماز ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب