جوادزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جوادزاده
آرشیو وبلاگ
      راستگویی - دانایی - نظم (یادداشتهای روزانه)
مقایسه زمان شاه و بعد از انقلاب نویسنده: جوادزاده - ۱۳٩٤/٧/٢٥

کاپیتولاسیون

از پدر پرسیدم برای چی انقلاب کردید؟  پاسخ داد: برای اسلام
گفتم :مگه اون وقت ها نماز نمیخوندی؟  ...چرا میخوندیم ولی تحقیر میشدیم و شاه مملکت نماز خوانها را کهنه پرست خطاب میکرد. آنقدر نماز خواندن را بعنوان عقب ماندگی معرفی کرده بودند که مخصوصا جوانها از ابراز دین خود خجالت میکشیدند و کسی در دانشگاه از ترس تمسخر جرات نماز خواندن نداشت.
مگه مسجدنمیرفتی؟ ...چرا میرفتیم ولی داخل مسجد از تهدید ارازل و اوباش و ماموران حکومتی احساس امنیت نمیکردیم. حکومت میگفت مسجد از تمدن خارج است و با آن مقابله میکرد
مگه مکه نمیرفتی؟ ...چرا میرفتیم ولی در مقابل سفرهای اروپایی سفر حج یک سفر درجه چندم محسوب میشد و امکاناتی که به حج میدادند در حد صفر بود و حجاج ما در غربت حج میرفتند و می آمدند و حکومت حجاج را بعنوان افرادی که عقب مانده و بی سواد هستند تبلیغ میکرد.
مگه محرم تکیه ودسته نبود؟ ...چرابود ولی دائم زیر تحدید ماموران ساواک بود و مراسم خیابانی بکلی ممنوع بود و توسط ماموران دولتی مورد حمله قرار میگرفت و متفرق میشد.
مگه زنت حجاب نداشت؟ ...چراداشت ولی چادری ها را نه در ادارات استخدام میکردند ونه در مدرسه ثبت نام میکردند و ما مجبور بودیم بین باسواد بودن و با حجاب بودن فقط یکی را انتخاب کنیم. شرط ثبت نام در مدارس و ادارات ، نداشتن حجاب بود
مگه  نزول بدنبود ... در میان مردم بد بود ولی در میان حکومت خیلی هم زیبا تبلیغ میشد و بزرگترین نزول خواران مسئولین دولتی بودند
مگه ناموس محلتون حرمت نداشت؟  ... نه اصلا حرمت نداشت و دختران و زنانمان را براحتی نمیتوانستیم راهی خیابان بکنیم چون خیابانها پر بود از ارازل مست و عربده کش که اگر به ناموس ما بی حرمتی میکردند و در هیچ دادگاهی به ضرر مستها حکم صادر نمیشد. در کلانتری و دادگاه میگفتند چون درحال مستی بوده است پس تقصیری نداشته است و اینگونه بود که مردم در دست عده ای لات بدمست گرفتار بودند.

مملکت پر از فاحشه خانه و قمارخانه و شراب فروشی و میخانه بود که آزادنه فعالیت میکردند ولی کتابفروشیها همیشه تحت بازرسی و تحدید ساواک بود


مگه صدای اذان از رادیو پخش نمیشد؟  ...چرا میشد ولی بلافاصله بعداز اذان صدای آواز زنان هرزه از رادیو بلند میشد و اذانی که از رادیو پخش میشد بجز توهین به دین هیچ تاثیری نداشت زیرا اذان را همردیف ترانه های شهوت آلود قرار داده بودند. در روز 3 بار اذان پخش میشد ولی 100 بار صداهای ضد دین پخش میشد.


کمی درنگ کردم و گفتم : حالا میفهمم چه تغییر بزرگی با انقلاب خودتان در جامعه ایجادکرده اید!!!

گفتم : حالا متوجه میشوم که چرا آنروزها فرزندتو نماز نمیخواند و از حج بیزار بود و از حجاب گریزان و از چشم بد و نامرد مردان محله بدور نبود و‌ نزول بیداد میکرد
مساجد خالی و پارتیهای انچنانی شبانه پر رونق... و شاه ، مملکت را غارت میکرد.  آنهم چه جور و چقدر!!
حالا میفهمم که شاه اذان را فقط بعنوان تشریفات ظاهری آنهم برای فریب مردم از رادیو پخش میکرد

اما بعد از انقلاب ، اسلام آمد اما از نوع اصیلش.

من به فرزندم حقیقت راخواهم گفت!
خواهم گفت ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻡ زنان و ﻣﺮﺩﺍﻧﺶ ناموس را بعنوان یک کالای مصرفی قابل خرید و فروش میکنند

من به فرزندم خواهم گفت که اگر فاحشه خانه مانع فساد اخلاقی میشد پس اکنون نباید در آمریکا و اروپا که به اندازه کافی فاحشه خانه دارند فساد و زنا به ادارات و مدارس کشیده میشد. حالا میفهمم که وجود فاحشه خانه نه تنها به محدود شدن فساد کمک نمیکند بلکه به رسمیت یافتن زناکاری و گناه منجر میشود و فساد در جامعه بیشتر گسترش می یابد همانطور که در آمریکا و اروپا شده است.

ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭان و مادرانمان مدیون هستیم ... چون آنها زندگی خود را به خطر انداختند تا زندگی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ نرود
ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ به ﺟﻨﮓ نرﻓﺘﯿﻢ وخطرات و سختیهای آن را متحمل نشدیم ﻭﻟﮯ از برکات دفاع جانانه ی پدران و مادرانمان بطور مجانی داریم استفاده میکنیم. آنها سوختند تا زندگی ما روشن شود
ما ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ  ولی ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ مثل یک کوه استوار ماندیم و مقاومت کردیم
زمان شاه هم از دزد میترسیدیم و هم از پلیس.  دزد مالمان را میبرد و پلیس جانمان را.

ولی الان نه ﺍﺯ ارازل و اوباش  ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ نه ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ !!
اگر ﺩﻧﯿﺎﯾﮯ ﮐﮧ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ این بود ،  پس حق  داشتیم . . .
آنزمان منطق مان تقلید کورکورانه و تحقیرآمیز از آمریکا و اروپا بود

الان ، ﻣﻨﻄﻖ مان، پیروی از دانشمندان و تقلید از علمای بزرگ ﺍﺳﺖ
قرآن و ﮐﺘﺎﺏ ، ﺩﮐﻮﺭ بود ولی الان قانون ما به اتکای قرآن عظیم نوشته میشود

کلا کتاب یک کالای امنیتی بحساب می آمد وبه جز کتابهای درسی و رمانهای شهوت آلود هیچ کتابی مورد تایید حکومت نبود و زبان شاعران بزرگ و دلسوز ، مثل "فرخی یزدی" بدست شاه مملکت بریده میشد.
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ و مجله ، مملو از ﺗﺒﻠﯿﻎ فساد بود

سینما مخصوص لاتها و اشرار بدمست بود و هیچ آدم با شخصیتی جرات ورود به سینما را نداشت

از تصور دیدن  تصاویر بزرگ و رنگی شرم آوری که به سردر سینماها نصب میشد و از ترس مزاحمت لاتها واشرار که پشتوانه ی پلیس را با خود داشتند نمیشد از جلوی سینماها و عرق فروشی ها رد شد
بردن نام ﺁﺯﺍﺩﯼ قدغن و درعوض اسم اعلی حضرتها و شاپورها نام خیابان و  شهیاد نام بزرگترین ﻣﯿﺪﺍﻥ کشور بود.
استبداد، حاکم ، و ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ و حق رای و انتخاب ، خیال و رویا بود

بردن نام ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ خیانت محسوب میشد و آن را حتی روی ﺗﯿﻢ فوتبال هم نمیشد گذاشت ، استقلال نامی از یاد رفته و متروک بود و از ابتدایی تا پایان دبیرستان در هیچ کتابی نوشته نشده بود.
ﺷﻌﺎﺭ تمدن  رایج و  ﺷﻌﻮﺭ ، ﻧﺎﯾﺎﺏ بود.
ﭘﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺖ ، " ﻋﺎﺭ " و ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ، نشانه عقب ماندگی بود

ﺩﺭﻭﻍ ، ﺣﻼﻝ بود
ﺷﺎﺩﯼ ، فقط در فساد معنی میشد

ﺍﻋﺪﺍﻡ ، برای قاچاقچی و جاسوس ممنوع و برای مبارزان و آزادی خواهان رایج بود
ﺍﺻﻼﺡ ، ﻓﺴﺎﺩ و بیگانه پرستی نام داشت

ﺩﺍﻧﺎ ، ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ بود
ﻧﺎﺩﺍﻥ ، ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ بود
ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ، ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ بود
ﺍﯾﻤﺎﻥ ، ریاکاری محسوب میشد
یا ﺍﯾﻤﺎﻥ ، یا ﻧﺎﻥ ، تنها انتخاب از نظر حکومت بود

علما و متفکران در زندانهای مخوف بدستور شاه شکنجه میشدند ولی مستشاران آمریکایی با درباریان فاسد به عیش و نوش و چپاول مشغول بودند.

حق کاپیتولاسیون (حق بزرگ منشی و اربابی) برای آمریکا از سوی شاه ذلیل پذیرفته شده بود

اگر یک راننده ی آمریکایی شاه ممکلت را زیر میگرفت کشور ایران حق محاکمه او را نداشت. این را قانون کاپیتولاسیون تصویب کرده بود.
آری ﺍﯾﻧﺠـــــﺎ ﺍﯾـــــﺮﺍﻥ بود .  زیر تسلط و حکمرانی بیگانگان ، ذلیل و بی اراده.
دیگر میدانم که این سوال بیمورد و کودکانه است که بپرسیم : " آیا زمان شاه بهتر بود یا الان؟"

الان میدانم که اختلاس 3000 میلیاردی هست ولی عامل این فساد از چنگال قانون گریخته و تحت تعقیب حکومت است ومثل زمان شاه نیست که اختلاسگران مورد حمایت حکومت باشندو در آرامش ، مردم را چپاول کنند. میدانم اختلاسها هست ، پدیده شاندیز ، بابک زنجانی ، فساد بانکی ، منصور آریا ، دانشگاه ایرانیان ، تامین اجتماعی ، صادق محصولی ، معاون بانک مرکزی ، رحیمی معاون اول و اختلاس بنیاد شهید و مانند آن هست و از اینها ناراحتم ولی میدانم که  همه ی اینها تحت تعقیب جدی قانون هستند و مثل زمان شاه   مورد تایید حکومت و جزو ذات حکومت کشورم نیست. میدانم اکنون برخلاف رژیم شاه  ذات حکومت کشورم بر مبنای  استقلال و راستی و درستی استوار شده است.  میدانم که خوشبختانه برخلاف زمان شاه این دست درازیها به بیت المال و دزدیها به قانون دولت تبدیل نشده است.

اگر امروز برخی اختلاسهای کلان و ریز از بیت المال صورت میگیرد که البته نباید باشد ولی میدانم که همه ثروت کشورم را دودستی تقدیم آمریکا و کشورم را نوکر او نکرده ام و میدانم که حکومت کشورم با این فسادها مبارزه میکند. میدانم که بابک زنجانی در حال محاکمه است ، میدانم مهدی هاشمی رفسنجانی برخلاف اعمال نفوذ پدرش محاکمه و محکوم شد و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است و برخی دیگر هم به همین جرم اعدام شده اند و میدانم که مبارزه با فساد ادامه دارد و حکومت کشورم در تعقیب دزدان بیت المال است و میدانم که اگر در زمان شاه ، چپاولگری شغلی آسوده و بیخطر بود ولی اکنون هیچ چپاولگری از چنگ قانون در امان نیست.

حال میدانم که مقایسه ی رژیم شاه با جمهوری اسلامی مقایسه ای بین قعر ذلت و اوج عزت است که مقایسه ای بیمورد و مع الفارق است. 

  نظرات ()
مطالب اخیر گزارش ناشناس امشب شب آغاز هجرت امام حسین(ع) شناخت دیدار ذوالقرنین و حضرت ابراهیم دولت روحانی : قوی پرست و ضعبفکش صورت و جان دود عشق عید مبعث مبارک دوستی با خدا در خلوت و جلوت مجازات اعدام خوب یاد بد؟
کلمات کلیدی وبلاگ حکمت (۱۸٢) آمریکا (۱٢٧) شعر (٧٩) پهلوی (٧٦) رفسنجانی (٦٥) امام حسین (٥٩) عاشورا (٤۸) حدیث (٤۸) روحانی (۳٦) امام علی (۳٥) دعا (۳٤) قرآن (۳۳) امام خامنه ای (٢٩) حضرت محمد (٢٧) احمدی نژاد (٢٥) مصدق (٢۳) حکایت (٢۳) انتخابات ریاست جمهوری (٢٠) خاتمی (۱٩) خدا (۱٩) ashura (۱٩) غرب (۱۸) حجاب (۱٧) نماز (۱٥) علم (۱٤) اسرائیل (۱۳) محرم (۱۳) اسلام (۱۳) صادق هدایت (۱۳) امام خمینی (۱۳) میرحسین موسوی (۱۳) امام صادق (۱۱) شهریار (۱۱) جغرافیا (۱٠) شاه (۱٠) اصلاح طلبان (۱٠) امام زمان (۱٠) رضاشاه (۱٠) رمضان (٩) عشق (٩) انسان (٩) زیارت عاشورا (٩) فساد (۸) فتنه (۸) شهید (۸) سیاست (۸) امام رضا (۸) نجوم (٧) امام جواد (٧) جنگ (٧) سبک زندگی (٧) جمهوری اسلامی (٧) حضرت زهرا (٦) مصائب (٦) یارانه ها (٦) ترک (٦) داستانک (٦) اعمال (٦) حقوق بشر (٦) انقلاب (٦) ایران (٦) خامنه ای (٥) دروغ (٥) آزادی (٥) هنر (٥) حج (٥) کربلا (٥) آذربایجان (٥) فلسطین (٥) یهود (٥) نوحه (٥) روزه (٥) محرم و صفر (٥) جمعیت (٥) بوز قورد (٥) بوزقورد (٥) زلزله تبریز (٥) ویروس فرهنگی (٤) گرگ خاکستری (٤) آل سعود (٤) امام هادی (٤) عیدفطر (٤) عید غدیر (٤) تبریز (٤) عید نوروز (٤) قدس (٤) اینترنت (٤) مادر (٤) عید (٤) خانه (٤) ازدواج (٤) ماهواره (٤) ایمان (٤) انتخابات مجلس (٤) زندگی (۳) هاشمی (۳) خنده (۳) زن (۳) کامپیوتر (۳) گل (۳) دموکراسی (۳) تکنولوژی (۳) شیطان (۳) فناوری (۳) سلوک (۳) امام حسن (۳) انگلیس (۳) امام سجاد (۳) غزه (۳) تورم (۳) عدالت (۳) سال نو (۳) راستگویی (۳) روحانیت (۳) عنایت خدا (۳) اجابت دعا (۳) اقوام ایرانی (۳) قوم پارس (۳) عالمان بی عمل (٢) فساد در سینما (٢) ملی-مذهبی (٢) 10 میلیارد تومان (٢) مذاکرات هسته ای (٢) حقوقهای نجومی (٢) خشونت علیه زنان (٢) جنبش سبز (٢) 9 دی (٢) نا امیدی از خدا (٢) حقوق انسان (٢) قرآن سوزی (٢) تساوی زن ومرد (٢) سنائی (٢) عمل (٢) 5+1 (٢) علامه جعفری (٢) جلیلی (٢) فضولی (٢) تست شخصیت (٢) وام بانکی (٢) دریاچه اورمیه (٢) کشمیر (٢) لیبرال (٢) جنبش عدم تعهد (٢) زمین (٢) قضاوت (٢) پیامبران (٢) توبه (٢) عبادت (٢) انفاق (٢) زبان (٢) تروریست (٢) 29 بهمن (٢) جهان (٢) سوریه (٢) فیلترینگ (٢) پدر و مادر (٢) سوال (٢) مطهری (٢) نذر (٢) شیر (٢) صهیونیسم (٢) صلوات (٢) شب قدر (٢) ریا (٢) علوم تجربی (٢) هندوانه (٢) شعبان (٢) یاحسین (٢) کودک (٢) شریعتی (٢) تربیت (٢) زمان (٢) مناجات (٢) زینب (٢) دزد (٢) معجـزه (٢) عباس (٢) عقل (٢) بهشت (٢) نیایش (٢) قانون (٢) تحریم (٢) عرفه (٢) کوروش (٢) بهمن (٢) شیعه (٢) خمینی (٢) منافق (٢) فیلم (٢) مسجد (٢) سینما (٢) انتظار (٢) گرانی (٢) اندیشه (٢) دنیا (٢) دانش (٢) دل (٢) فلسفه (٢) آرزو (٢) تمدن (٢) طلا (۱) مجلس (۱) توکل (۱) قیامت (۱) باران (۱) قبله (۱) نگاه (۱) فوتبال (۱) بازی رایانه ای (۱) جوک (۱) رنگ (۱) سکوت (۱) ترس (۱) شادی (۱) دین (۱) نوکیا (۱) صبر (۱) مسابقه (۱) سیاسی (۱) تولد (۱) وبلاگ (۱) موبایل (۱) ورزش (۱) قلب (۱) نفرت (۱) طنز (۱) ترافیک (۱) مهاجرت (۱) مجازات (۱) قم (۱) پزشک (۱) زرتشت (۱) عمر (۱) پیام کوتاه (۱) اعدام (۱) المپیک (۱) عطار (۱) ابلیس (۱) کافر (۱) لذت (۱) روزی (۱) لطیفه (۱) چشم (۱) شجریان (۱) اصلاحات (۱) علی (۱) آقا (۱) آسمان (۱) قبر (۱) انشتین (۱) گوش (۱) خرافه (۱) انبیا (۱) عزا (۱) هکر (۱) تخیل (۱) چمران (۱) سلیمانی (۱) بایاتی (۱) جبر (۱) تخصص (۱) استغفار (۱) بسیجی (۱) کهکشان (۱) قاضی (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) نسبیت (۱) امام حسن عسکری (۱) حیا (۱) سید احمد خمینی (۱) بیمارستان (۱) کلاهبرداری (۱) مشایی (۱) اصلاح طلبی (۱) کعبه دل (۱) شبهات (۱) تعهد (۱) شاید وقتی دیگر (۱) شمس تبریزی (۱) سرمایه داری (۱) اصول گرایی (۱) ذکر (۱) بودا (۱) تکلیف (۱) تفکر (۱) جوان (۱) الهی (۱) شناخت (۱) تفسیر (۱) بحرین (۱) شجاعت (۱) نظم (۱) ویکتورهوگو (۱) فریب (۱) خشک و تر (۱) برکت (۱) عبدالله نوری (۱) سلامتی (۱) میهن (۱) اختیار (۱) پیام نوروزی (۱) تناقض (۱) جوانی (۱) اهل سنت (۱) سانسور (۱) خیانت (۱) امتحان (۱) راه (۱) ظهور (۱) حزب (۱) اربعین (۱) انیشتین (۱) نوشتن (۱) طبیعت (۱) روشنفکری (۱) غم (۱) مذاکره (۱) مسلمان (۱) سجده (۱) گناه (۱) احزاب (۱) اوباما (۱) غرور (۱) زیبایی (۱) ابر (۱) گفتار (۱) مغز (۱) والدین (۱) تسلیت (۱) شرق (۱) ماسک (۱) انجمن حجتیه (۱) الله اکبر (۱) بهداشت (۱) پروین اعتصامی (۱) بدبختی (۱) دمکراسی (۱) وحی (۱) حماقت (۱) اوستا (۱) دانستن (۱) امامت (۱) توسل (۱) وحدت (۱) سحر (۱) روسیه (۱) روح (۱) دوزخ (۱) نیما (۱) قبرستان (۱) حضرت یحیی (۱) امام کاظم (۱) شیخ (۱) فتح (۱) نبوغ (۱) برنارد شاو (۱) حقارت (۱) راه قدس (۱) یتیم نوازی (۱) جهانی سازی (۱) فرومایه (۱) امام موسی کاظم (۱) مختارنامه (۱) حضرت ابراهیم (۱) یوم الله (۱) حلزون (۱) هاوایی (۱) گردن بند (۱) جزیره برمودا (۱) 14 معصوم (۱) حضرت ابوالفضل (۱) اصول دین (۱) حضرت نوح (۱) جبر و اختیار (۱) غضب (۱) تجارت الکترونیک (۱) نیمه شعبان (۱) حزب الله (۱) امام محمد باقر (۱) رجب (۱) مبارزه با نفس (۱) فیس بوک (۱) اسم اعظم (۱) دانایی (۱) فرمانده (۱) حاج همت (۱) حکومت دینی (۱) فاتحه (۱) بینایی (۱) روز جهانی قرآن (۱) اطلاعات عمومی (۱) انرژی هسته ای (۱) چادر (۱) جوک ترکی (۱) ادیسون (۱) حجامت (۱) بهشت احمقها (۱) ساده لوحی (۱) آفتاب پرست (۱) فتح ایران (۱) مدیرکل (۱) توحش (۱) حرز (۱) راهزن (۱) زمزمه های تنهایی (۱) دعای سمات (۱) سال پول (۱) بانوی شعر ایران (۱) ضداسلام (۱) خواب و بیدار (۱) تعویذ (۱) علم غیب (۱) خواستن توانستن (۱) تقلید سیاسی (۱) فراماسون (۱) sms تبریز (۱) اس ام اس تبریز (۱) بیداری اسلامی (۱) نداآقاسلطانی (۱) چهارده معصوم (۱) میکروسکوپ افکار (۱) سود بانکی (۱) حق الناس (۱) طرح ولایت (۱) امداد غیبی (۱) استاد عالی نسب (۱) نشانه برای فردا (۱) توافق نامه ژنو (۱) شهبد (۱) حضرت زکریا (۱) جام دیجیتال (۱) خوض در باطل (۱) آدمخواری (۱) وضوی صفر و یکها (۱) لاحول (۱) جهنمہ (۱) خسرو زارع فرید (۱) کارتهای بانکی (۱) شرکت انیاک (۱) شبکه شتاب (۱) تنگه برینگ (۱) سیلی ایام (۱) نقض غرض (۱) کفش کتانی (۱) شعار سال (۱) امام نقی (۱) سوره کوثر (۱)
دوستان من برهان سایت زیبای قرآن شیعه 24 ندیم ܔگروه سایبرے مهندس میرزابیگیܔ داهول حرفهایی از جنس ناچاری نقد مدرنیته اسکالپل حکایتهای آموزنده صدای مجری مشاوره کسب و کار مدیرمالی یادداشتهای بیداری ثامن تـــــم مرجع قالب و ابزار مقتدر مظلوم | Mazloum.Ir حامیان ولایت سیّد علی نماز ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب