جوادزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جوادزاده
آرشیو وبلاگ
      راستگویی - دانایی - نظم (یادداشتهای روزانه)
مقایسه زمان شاه و بعد از انقلاب نویسنده: جوادزاده - ۱۳٩٤/٧/٢٥

کاپیتولاسیون

از پدر پرسیدم برای چی انقلاب کردید؟  پاسخ داد: برای اسلام
گفتم :مگه اون وقت ها نماز نمیخوندی؟  ...چرا میخوندیم ولی تحقیر میشدیم و شاه مملکت نماز خوانها را کهنه پرست خطاب میکرد. آنقدر نماز خواندن را بعنوان عقب ماندگی معرفی کرده بودند که مخصوصا جوانها از ابراز دین خود خجالت میکشیدند و کسی در دانشگاه از ترس تمسخر جرات نماز خواندن نداشت.
مگه مسجدنمیرفتی؟ ...چرا میرفتیم ولی داخل مسجد از تهدید ارازل و اوباش و ماموران حکومتی احساس امنیت نمیکردیم. حکومت میگفت مسجد از تمدن خارج است و با آن مقابله میکرد
مگه مکه نمیرفتی؟ ...چرا میرفتیم ولی در مقابل سفرهای اروپایی سفر حج یک سفر درجه چندم محسوب میشد و امکاناتی که به حج میدادند در حد صفر بود و حجاج ما در غربت حج میرفتند و می آمدند و حکومت حجاج را بعنوان افرادی که عقب مانده و بی سواد هستند تبلیغ میکرد.
مگه محرم تکیه ودسته نبود؟ ...چرابود ولی دائم زیر تحدید ماموران ساواک بود و مراسم خیابانی بکلی ممنوع بود و توسط ماموران دولتی مورد حمله قرار میگرفت و متفرق میشد.
مگه زنت حجاب نداشت؟ ...چراداشت ولی چادری ها را نه در ادارات استخدام میکردند ونه در مدرسه ثبت نام میکردند و ما مجبور بودیم بین باسواد بودن و با حجاب بودن فقط یکی را انتخاب کنیم. شرط ثبت نام در مدارس و ادارات ، نداشتن حجاب بود
مگه  نزول بدنبود ... در میان مردم بد بود ولی در میان حکومت خیلی هم زیبا تبلیغ میشد و بزرگترین نزول خواران مسئولین دولتی بودند
مگه ناموس محلتون حرمت نداشت؟  ... نه اصلا حرمت نداشت و دختران و زنانمان را براحتی نمیتوانستیم راهی خیابان بکنیم چون خیابانها پر بود از ارازل مست و عربده کش که اگر به ناموس ما بی حرمتی میکردند و در هیچ دادگاهی به ضرر مستها حکم صادر نمیشد. در کلانتری و دادگاه میگفتند چون درحال مستی بوده است پس تقصیری نداشته است و اینگونه بود که مردم در دست عده ای لات بدمست گرفتار بودند.

مملکت پر از فاحشه خانه و قمارخانه و شراب فروشی و میخانه بود که آزادنه فعالیت میکردند ولی کتابفروشیها همیشه تحت بازرسی و تحدید ساواک بود


مگه صدای اذان از رادیو پخش نمیشد؟  ...چرا میشد ولی بلافاصله بعداز اذان صدای آواز زنان هرزه از رادیو بلند میشد و اذانی که از رادیو پخش میشد بجز توهین به دین هیچ تاثیری نداشت زیرا اذان را همردیف ترانه های شهوت آلود قرار داده بودند. در روز 3 بار اذان پخش میشد ولی 100 بار صداهای ضد دین پخش میشد.


کمی درنگ کردم و گفتم : حالا میفهمم چه تغییر بزرگی با انقلاب خودتان در جامعه ایجادکرده اید!!!

گفتم : حالا متوجه میشوم که چرا آنروزها فرزندتو نماز نمیخواند و از حج بیزار بود و از حجاب گریزان و از چشم بد و نامرد مردان محله بدور نبود و‌ نزول بیداد میکرد
مساجد خالی و پارتیهای انچنانی شبانه پر رونق... و شاه ، مملکت را غارت میکرد.  آنهم چه جور و چقدر!!
حالا میفهمم که شاه اذان را فقط بعنوان تشریفات ظاهری آنهم برای فریب مردم از رادیو پخش میکرد

اما بعد از انقلاب ، اسلام آمد اما از نوع اصیلش.

من به فرزندم حقیقت راخواهم گفت!
خواهم گفت ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻡ زنان و ﻣﺮﺩﺍﻧﺶ ناموس را بعنوان یک کالای مصرفی قابل خرید و فروش میکنند

من به فرزندم خواهم گفت که اگر فاحشه خانه مانع فساد اخلاقی میشد پس اکنون نباید در آمریکا و اروپا که به اندازه کافی فاحشه خانه دارند فساد و زنا به ادارات و مدارس کشیده میشد. حالا میفهمم که وجود فاحشه خانه نه تنها به محدود شدن فساد کمک نمیکند بلکه به رسمیت یافتن زناکاری و گناه منجر میشود و فساد در جامعه بیشتر گسترش می یابد همانطور که در آمریکا و اروپا شده است.

ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭان و مادرانمان مدیون هستیم ... چون آنها زندگی خود را به خطر انداختند تا زندگی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ نرود
ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ به ﺟﻨﮓ نرﻓﺘﯿﻢ وخطرات و سختیهای آن را متحمل نشدیم ﻭﻟﮯ از برکات دفاع جانانه ی پدران و مادرانمان بطور مجانی داریم استفاده میکنیم. آنها سوختند تا زندگی ما روشن شود
ما ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ  ولی ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ مثل یک کوه استوار ماندیم و مقاومت کردیم
زمان شاه هم از دزد میترسیدیم و هم از پلیس.  دزد مالمان را میبرد و پلیس جانمان را.

ولی الان نه ﺍﺯ ارازل و اوباش  ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ نه ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ !!
اگر ﺩﻧﯿﺎﯾﮯ ﮐﮧ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ این بود ،  پس حق  داشتیم . . .
آنزمان منطق مان تقلید کورکورانه و تحقیرآمیز از آمریکا و اروپا بود

الان ، ﻣﻨﻄﻖ مان، پیروی از دانشمندان و تقلید از علمای بزرگ ﺍﺳﺖ
قرآن و ﮐﺘﺎﺏ ، ﺩﮐﻮﺭ بود ولی الان قانون ما به اتکای قرآن عظیم نوشته میشود

کلا کتاب یک کالای امنیتی بحساب می آمد وبه جز کتابهای درسی و رمانهای شهوت آلود هیچ کتابی مورد تایید حکومت نبود و زبان شاعران بزرگ و دلسوز ، مثل "فرخی یزدی" بدست شاه مملکت بریده میشد.
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ و مجله ، مملو از ﺗﺒﻠﯿﻎ فساد بود

سینما مخصوص لاتها و اشرار بدمست بود و هیچ آدم با شخصیتی جرات ورود به سینما را نداشت

از تصور دیدن  تصاویر بزرگ و رنگی شرم آوری که به سردر سینماها نصب میشد و از ترس مزاحمت لاتها واشرار که پشتوانه ی پلیس را با خود داشتند نمیشد از جلوی سینماها و عرق فروشی ها رد شد
بردن نام ﺁﺯﺍﺩﯼ قدغن و درعوض اسم اعلی حضرتها و شاپورها نام خیابان و  شهیاد نام بزرگترین ﻣﯿﺪﺍﻥ کشور بود.
استبداد، حاکم ، و ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ و حق رای و انتخاب ، خیال و رویا بود

بردن نام ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ خیانت محسوب میشد و آن را حتی روی ﺗﯿﻢ فوتبال هم نمیشد گذاشت ، استقلال نامی از یاد رفته و متروک بود و از ابتدایی تا پایان دبیرستان در هیچ کتابی نوشته نشده بود.
ﺷﻌﺎﺭ تمدن  رایج و  ﺷﻌﻮﺭ ، ﻧﺎﯾﺎﺏ بود.
ﭘﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺖ ، " ﻋﺎﺭ " و ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ، نشانه عقب ماندگی بود

ﺩﺭﻭﻍ ، ﺣﻼﻝ بود
ﺷﺎﺩﯼ ، فقط در فساد معنی میشد

ﺍﻋﺪﺍﻡ ، برای قاچاقچی و جاسوس ممنوع و برای مبارزان و آزادی خواهان رایج بود
ﺍﺻﻼﺡ ، ﻓﺴﺎﺩ و بیگانه پرستی نام داشت

ﺩﺍﻧﺎ ، ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ بود
ﻧﺎﺩﺍﻥ ، ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ بود
ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ، ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ بود
ﺍﯾﻤﺎﻥ ، ریاکاری محسوب میشد
یا ﺍﯾﻤﺎﻥ ، یا ﻧﺎﻥ ، تنها انتخاب از نظر حکومت بود

علما و متفکران در زندانهای مخوف بدستور شاه شکنجه میشدند ولی مستشاران آمریکایی با درباریان فاسد به عیش و نوش و چپاول مشغول بودند.

حق کاپیتولاسیون (حق بزرگ منشی و اربابی) برای آمریکا از سوی شاه ذلیل پذیرفته شده بود

اگر یک راننده ی آمریکایی شاه ممکلت را زیر میگرفت کشور ایران حق محاکمه او را نداشت. این را قانون کاپیتولاسیون تصویب کرده بود.
آری ﺍﯾﻧﺠـــــﺎ ﺍﯾـــــﺮﺍﻥ بود .  زیر تسلط و حکمرانی بیگانگان ، ذلیل و بی اراده.
دیگر میدانم که این سوال بیمورد و کودکانه است که بپرسیم : " آیا زمان شاه بهتر بود یا الان؟"

الان میدانم که اختلاس 3000 میلیاردی هست ولی عامل این فساد از چنگال قانون گریخته و تحت تعقیب حکومت است ومثل زمان شاه نیست که اختلاسگران مورد حمایت حکومت باشندو در آرامش ، مردم را چپاول کنند. میدانم اختلاسها هست ، پدیده شاندیز ، بابک زنجانی ، فساد بانکی ، منصور آریا ، دانشگاه ایرانیان ، تامین اجتماعی ، صادق محصولی ، معاون بانک مرکزی ، رحیمی معاون اول و اختلاس بنیاد شهید و مانند آن هست و از اینها ناراحتم ولی میدانم که  همه ی اینها تحت تعقیب جدی قانون هستند و مثل زمان شاه   مورد تایید حکومت و جزو ذات حکومت کشورم نیست. میدانم اکنون برخلاف رژیم شاه  ذات حکومت کشورم بر مبنای  استقلال و راستی و درستی استوار شده است.  میدانم که خوشبختانه برخلاف زمان شاه این دست درازیها به بیت المال و دزدیها به قانون دولت تبدیل نشده است.

اگر امروز برخی اختلاسهای کلان و ریز از بیت المال صورت میگیرد که البته نباید باشد ولی میدانم که همه ثروت کشورم را دودستی تقدیم آمریکا و کشورم را نوکر او نکرده ام و میدانم که حکومت کشورم با این فسادها مبارزه میکند. میدانم که بابک زنجانی در حال محاکمه است ، میدانم مهدی هاشمی رفسنجانی برخلاف اعمال نفوذ پدرش محاکمه و محکوم شد و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود است و برخی دیگر هم به همین جرم اعدام شده اند و میدانم که مبارزه با فساد ادامه دارد و حکومت کشورم در تعقیب دزدان بیت المال است و میدانم که اگر در زمان شاه ، چپاولگری شغلی آسوده و بیخطر بود ولی اکنون هیچ چپاولگری از چنگ قانون در امان نیست.

حال میدانم که مقایسه ی رژیم شاه با جمهوری اسلامی مقایسه ای بین قعر ذلت و اوج عزت است که مقایسه ای بیمورد و مع الفارق است. 

  نظرات ()
مطالب اخیر یادبود پلاسکو به گمانم مرا اهلی کرده باشد چاقو فروشی و کتابفروشی آزمودم عقل دوراندیش را دعا کوته فکری و بلند مرتبه سازی خوبی یا بدی ؟ شروع جهان با یک آواز بوده نه با انفجار اسم اعظم به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو
کلمات کلیدی وبلاگ حکمت (۱٦٤) آمریکا (۱٢٦) پهلوی (٧٥) شعر (٦۳) رفسنجانی (٦٠) امام حسین (٥٧) عاشورا (٤٦) حدیث (٤٤) روحانی (۳٥) دعا (۳۳) امام علی (۳۳) امام خامنه ای (٢٩) قرآن (٢۸) حضرت محمد (٢٦) حکایت (٢۳) مصدق (٢٢) احمدی نژاد (٢٢) انتخابات ریاست جمهوری (٢٠) غرب (۱۸) خدا (۱٧) ashura (۱٧) حجاب (۱٧) خاتمی (۱٦) نماز (۱٥) علم (۱٤) اسرائیل (۱۳) اسلام (۱۳) محرم (۱۳) امام خمینی (۱۳) صادق هدایت (۱٢) امام صادق (۱۱) شهریار (۱٠) جغرافیا (۱٠) میرحسین موسوی (۱٠) اصلاح طلبان (۱٠) رضاشاه (۱٠) امام زمان (٩) زیارت عاشورا (٩) رمضان (٩) انسان (٩) شاه (٩) شهید (۸) عشق (۸) امام رضا (۸) فساد (۸) فتنه (۸) امام جواد (٧) نجوم (٧) جنگ (٧) جمهوری اسلامی (٧) سبک زندگی (٧) مصائب (٦) یارانه ها (٦) حضرت زهرا (٦) اعمال (٦) حقوق بشر (٦) انقلاب (٦) سیاست (٦) ایران (٦) ترک (٦) نوحه (٥) روزه (٥) خامنه ای (٥) دروغ (٥) آزادی (٥) هنر (٥) یهود (٥) آذربایجان (٥) حج (٥) کربلا (٥) فلسطین (٥) جمعیت (٥) محرم و صفر (٥) بوز قورد (٥) زلزله تبریز (٥) ویروس فرهنگی (٤) گرگ خاکستری (٤) بوزقورد (٤) عید غدیر (٤) عیدفطر (٤) آل سعود (٤) اینترنت (٤) مادر (٤) ازدواج (٤) ماهواره (٤) ایمان (٤) انتخابات مجلس (٤) تبریز (٤) عید نوروز (٤) قدس (٤) روحانیت (۳) امام حسن (۳) انگلیس (۳) غزه (۳) سال نو (۳) خنده (۳) زندگی (۳) هاشمی (۳) زن (۳) کامپیوتر (۳) شیطان (۳) فناوری (۳) تکنولوژی (۳) خانه (۳) داستانک (۳) گل (۳) تورم (۳) عدالت (۳) دموکراسی (۳) امام هادی (۳) راستگویی (۳) اقوام ایرانی (۳) عنایت خدا (۳) اجابت دعا (۳) قوم پارس (۳) فساد در سینما (٢) ملی-مذهبی (٢) 10 میلیارد تومان (٢) مذاکرات هسته ای (٢) جنبش سبز (٢) حقوق انسان (٢) قرآن سوزی (٢) تساوی زن ومرد (٢) عالمان بی عمل (٢) نا امیدی از خدا (٢) 9 دی (٢) خشونت علیه زنان (٢) وام بانکی (٢) لیبرال (٢) دریاچه اورمیه (٢) کشمیر (٢) جلیلی (٢) فضولی (٢) تست شخصیت (٢) جنبش عدم تعهد (٢) سنائی (٢) عمل (٢) 5+1 (٢) علامه جعفری (٢) بهشت (٢) زبان (٢) تروریست (٢) کوروش (٢) نیایش (٢) شیعه (٢) منافق (٢) خمینی (٢) عرفه (٢) زمان (٢) دزد (٢) معجـزه (٢) عباس (٢) عقل (٢) مناجات (٢) بهمن (٢) عید (٢) کودک (٢) زینب (٢) تربیت (٢) فیلم (٢) گرانی (٢) اندیشه (٢) سینما (٢) انتظار (٢) دنیا (٢) دانش (٢) فلسفه (٢) دل (٢) آرزو (٢) تمدن (٢) شریعتی (٢) پیامبران (٢) توبه (٢) شیر (٢) انفاق (٢) زمین (٢) قضاوت (٢) فیلترینگ (٢) تحریم (٢) 29 بهمن (٢) جهان (٢) عبادت (٢) پدر و مادر (٢) سوال (٢) سوریه (٢) امام سجاد (٢) مطهری (٢) صلوات (٢) نذر (٢) صهیونیسم (٢) شب قدر (٢) هندوانه (٢) شعبان (٢) یاحسین (٢) ریا (٢) علوم تجربی (٢) هکر (۱) تخیل (۱) چمران (۱) سلیمانی (۱) بایاتی (۱) جبر (۱) تخصص (۱) استغفار (۱) بسیجی (۱) کهکشان (۱) قاضی (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) نسبیت (۱) امام حسن عسکری (۱) حیا (۱) سید احمد خمینی (۱) بیمارستان (۱) کلاهبرداری (۱) مشایی (۱) اصلاح طلبی (۱) کعبه دل (۱) انشتین (۱) گوش (۱) خرافه (۱) انبیا (۱) عزا (۱) ادیسون (۱) حجامت (۱) سرمایه داری (۱) اصول گرایی (۱) ذکر (۱) شبهات (۱) تعهد (۱) شاید وقتی دیگر (۱) شمس تبریزی (۱) برکت (۱) عبدالله نوری (۱) سلامتی (۱) میهن (۱) اختیار (۱) پیام نوروزی (۱) تناقض (۱) جوانی (۱) اهل سنت (۱) جوان (۱) الهی (۱) شناخت (۱) نظم (۱) ویکتورهوگو (۱) فریب (۱) بودا (۱) تکلیف (۱) تفکر (۱) خشک و تر (۱) انیشتین (۱) نوشتن (۱) خیانت (۱) امتحان (۱) راه (۱) سانسور (۱) زیبایی (۱) غم (۱) مذاکره (۱) مسلمان (۱) ظهور (۱) حزب (۱) اربعین (۱) طبیعت (۱) روشنفکری (۱) دانستن (۱) امامت (۱) توسل (۱) سجده (۱) گناه (۱) احزاب (۱) اوباما (۱) غرور (۱) ابر (۱) گفتار (۱) مغز (۱) والدین (۱) تسلیت (۱) شرق (۱) ماسک (۱) تفسیر (۱) بحرین (۱) شجاعت (۱) پروین اعتصامی (۱) بدبختی (۱) دمکراسی (۱) وحی (۱) حماقت (۱) اوستا (۱) انجمن حجتیه (۱) الله اکبر (۱) بهداشت (۱) وحدت (۱) سحر (۱) روسیه (۱) روح (۱) دوزخ (۱) نیما (۱) طلا (۱) باران (۱) مجلس (۱) توکل (۱) نگاه (۱) فوتبال (۱) قیامت (۱) قبله (۱) رنگ (۱) بازی رایانه ای (۱) جوک (۱) دین (۱) نوکیا (۱) صبر (۱) مسابقه (۱) سیاسی (۱) شادی (۱) قلب (۱) سکوت (۱) ترس (۱) نفرت (۱) طنز (۱) تولد (۱) وبلاگ (۱) موبایل (۱) ورزش (۱) چشم (۱) شجریان (۱) آقا (۱) آسمان (۱) قبر (۱) اصلاحات (۱) علی (۱) لذت (۱) روزی (۱) لطیفه (۱) ترافیک (۱) مهاجرت (۱) مجازات (۱) قم (۱) پزشک (۱) زرتشت (۱) عطار (۱) المپیک (۱) عمر (۱) پیام کوتاه (۱) ابلیس (۱) کافر (۱) قانون (۱) حکومت دینی (۱) فاتحه (۱) بینایی (۱) روز جهانی قرآن (۱) چادر (۱) جوک ترکی (۱) اطلاعات عمومی (۱) انرژی هسته ای (۱) نیمه شعبان (۱) حزب الله (۱) امام محمد باقر (۱) رجب (۱) مبارزه با نفس (۱) قبرستان (۱) حضرت یحیی (۱) امام کاظم (۱) دانایی (۱) فرمانده (۱) حاج همت (۱) تجارت الکترونیک (۱) فیس بوک (۱) اسم اعظم (۱) یوم الله (۱) حلزون (۱) هاوایی (۱) گردن بند (۱) راه قدس (۱) یتیم نوازی (۱) جهانی سازی (۱) نبوغ (۱) برنارد شاو (۱) حقارت (۱) شیخ (۱) فتح (۱) جزیره برمودا (۱) 14 معصوم (۱) حضرت ابوالفضل (۱) اصول دین (۱) حضرت نوح (۱) جبر و اختیار (۱) فرومایه (۱) امام موسی کاظم (۱) مختارنامه (۱) حضرت ابراهیم (۱) غضب (۱) حق الناس (۱) طرح ولایت (۱) امداد غیبی (۱) ضداسلام (۱) خواب و بیدار (۱) تعویذ (۱) توحش (۱) حرز (۱) راهزن (۱) نقض غرض (۱) کفش کتانی (۱) زمزمه های تنهایی (۱) سال پول (۱) بانوی شعر ایران (۱) بهشت احمقها (۱) ساده لوحی (۱) آفتاب پرست (۱) فتح ایران (۱) مدیرکل (۱) بیداری اسلامی (۱) نداآقاسلطانی (۱) چهارده معصوم (۱) میکروسکوپ افکار (۱) سود بانکی (۱) علم غیب (۱) خواستن توانستن (۱) تقلید سیاسی (۱) فراماسون (۱) sms تبریز (۱) اس ام اس تبریز (۱) استاد عالی نسب (۱) نشانه برای فردا (۱) توافق نامه ژنو (۱) شهبد (۱) حضرت زکریا (۱) وضوی صفر و یکها (۱) لاحول (۱) جهنمہ (۱) جام دیجیتال (۱) خوض در باطل (۱) آدمخواری (۱) خسرو زارع فرید (۱) کارتهای بانکی (۱) شرکت انیاک (۱) شبکه شتاب (۱) تنگه برینگ (۱) سیلی ایام (۱) شعار سال (۱) امام نقی (۱) سوره کوثر (۱)
دوستان من برهان سایت زیبای قرآن شیعه 24 ندیم ܔگروه سایبرے مهندس میرزابیگیܔ داهول حرفهایی از جنس ناچاری نقد مدرنیته اسکالپل حکایتهای آموزنده صدای مجری مشاوره کسب و کار مدیرمالی یادداشتهای بیداری ثامن تـــــم مرجع قالب و ابزار مقتدر مظلوم | Mazloum.Ir حامیان ولایت سیّد علی نماز ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب