لیبرال دموکراسی یعنی اینکه : همه آزادند که از تروریستها و دیکتاتورها حمایت کنند مثل آمریکا که از شاه ایران - صدام - مبارک - بن علی - قزافی - شاه عربستان - اردن و . . . حمایت میکند.

لیبرال دموکراسی یعنی اینکه : همه آزادند که برده باشند و اگر از این حق آزادی استفاده نکنند میتوانند کشته شوند ولی حق انتخاب نوع مرگ خودرا ندارند و فقط آمریکا میتواند نوع مرگ آنها را انتخاب کند که با بمب اتم باشد یا بمب شیمیایی یا بمب فسفری یا بمب خوشه ای یا . . . هرنوع سلاح دیگر . درهرحال کشنده تعهد مینماید که بهترین و مدرنترین و موثرترین سلاح کشتار جمعی را به کار ببرد.

لیبرال دموکراسی یعنی اینکه : همه آزادند که اندیشه آزاد داشته باشند و هرگونه که میخواهند فکر کنند این یعنی اینکه بقول جناب جرج بوش هرکس مثل ما فکر نکند علیه ماست یعنی با ما وارد جنگ شده است و باید نابود شود.

لیبرال دموکراسی یعنی اینکه : همه آزادند که فاسد باشند وگرنه اصول گرا و تمامیت خواه و ضدحقوق بشر بوده و باید تحریم اقتصادی و سیاسی شوند و اگر صلاح باشد باید نابود شوند.