باغ سبز عشق کاو بی منتهاست

جز غم وشادی دراو  بس میوه هاست

عاشقی زین هر دو حالت بهتر است

بی بهار و بی خزان سبز و تر است

***امسال ملت ایران فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کردند . مهمترین آنها این بود که فتنه بیگانگان و بیگانه پرستان را به انزوا راندند ، فتنه گران را بی رمق کرده و مزدوران آمریکا نشین و فریب خوردگان داخلی را به گوشه عزلت فرستادند.

***از سوی دیگر مردم مسلمان منطقه خاور میانه بیداری اسلامی را تجربه کردند و با مشتهای گره کرده به پا خواستند و علیه مزدوران آمریکا که بر کشورشان حکومت میکنند شوریدند و ندای آزادی سر دادند.

***دراین میان فتنه گران داخلی چون مشروعیت و محبوبیت قیام مردمی برخی کشورهای اسلامی را دیدند فکر کردند که هر گردی گردو است و هر اغتشاشی را میتوان بعنوان قیام مردمی جا زد و طمع کردند که فتنه خودرا به قیام آنان بچسبانند که با هیچ چسبی نچسبید و مثل یک وصله ناجور پس زده شد. زیرا این ها نوکر همان آمریکایی هستند که مردم منطقه علیه آن شورش کرده اند .

اگرچه برای مردم ایران و منطقه ، مبارزه با آمریکا و نوکرانش سختیهای زیادی دارد و عزیزانی شهید شده و میشوند اما این مبارزات ، آینده بهتری را برای ملتهایی که استقلال میخواهند نوید میدهد.

امیدواریم سال آینده سال پیروزی ملتها باشد و از این پس سرمایه داران زالو صفت آمریکایی جرات نکنند به بهانه واهی حفظ منافعشان در منطقه ، به کشتار مردم دست بزنند.

سال نو سال ملتهاست ، سال درخشش اسلام ناب در قلب ملتها است ، سال طلوع مرگ آمریکا رئیس سلطه طلبان است که مستلزم  تولد استقلال و آزادیست ، سال نو سال نوید بخش ظهور است ، سال نو سال همدلی ملت ایران برای بازگشت ارزشهای پاک اسلامی به جامعه است ، سال نو برای ملتها مبارک است.

همراه با کامیابی ، سال نو برهمه هموطنان عزیز مبارکباد


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ | ٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : جوادزاده | نظرات ()

سحر با باد میگفتم حدیث آرزو مندی

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح  و  آه شب کلید گنج مقصود است

بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی . . .


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ | ٦:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : جوادزاده | نظرات ()

عید را نه بخاطر رویش جوانه ها و هزیمت  سرما ، که بخاطر کم شدن فاصله ها جشن میگیریم . اگر چه جوانه نیز به همان امید از دل خاک تیره سر برمیکشد.

در دل ما و جوانه چیزیست که  هر گاه بشکفد بهار میشود. ما و زمین هر سال بهار میشویم و چشم به راه تو میمانیم و آنگاه آنها که چشم به راه بهار بوده اند غمگین میشوند .آنها  انتظار کسی را میکشیدند که چون آمد خود نیز به انتظار نشست.

امسال باید دعای فرج را امیدوارانه تر بخوانیم.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: عید


تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ | ۱:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : جوادزاده | نظرات ()

دقیقا یادم نمی آید که از دهان خود امام خمینی این حرف را شنیده باشم اما از دهان برخی شنیده ام که در اول انقلاب امام گفته بود آب و برق باید رایگان باشد.

وبیشتر بدخواهان انقلاب این را عنوان میکردند و میخواستند به زعم خود نقطه ضعفی برای سخنان امام بتراشند و عناوین عجیب و غریب برای آن جعل میکردند. بالاخره هر چه بود خواست خدا این بود که این فرمایش ایشان هم محقق شود و بار دیگر روسیاهی برای بدخواهان امام پیشکش شود. صد البته یاران امام چشم به این مادیات ندوخته بودند که ارادتشان را با این جور چیزها ضعف و قدرت ببخشند. اما پوزخندی هم بر لب این عزیزان نثار بدخواهان غنیمت است.

واریز نقدی یارانه ها بخاطر واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی این واقعیت را عملی بخشید که الان پول آب و برق و حتی گاز ونان  به ملت باز پرداخت میشود و البته اضافه تر از آن هم در جیب مردم باقی میماند .

بااین حساب باید گفت نه تنها آب و برق و گاز بلکه فراتر از آن حتی نان هم رایگان شده است و این یعنی اینکه معاندان بدانند حرف امام راست بود .

اما یاران امام  با این فراز و نشیبها نوسان نمیکنند و این فرعیات باشد یا نباشد مثل کوه ثابت قدم هستند.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: یارانه ها


تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/۸ | ٧:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : جوادزاده | نظرات ()

لیبرال دموکراسی یعنی اینکه : همه آزادند که از تروریستها و دیکتاتورها حمایت کنند مثل آمریکا که از شاه ایران - صدام - مبارک - بن علی - قزافی - شاه عربستان - اردن و . . . حمایت میکند.

لیبرال دموکراسی یعنی اینکه : همه آزادند که برده باشند و اگر از این حق آزادی استفاده نکنند میتوانند کشته شوند ولی حق انتخاب نوع مرگ خودرا ندارند و فقط آمریکا میتواند نوع مرگ آنها را انتخاب کند که با بمب اتم باشد یا بمب شیمیایی یا بمب فسفری یا بمب خوشه ای یا . . . هرنوع سلاح دیگر . درهرحال کشنده تعهد مینماید که بهترین و مدرنترین و موثرترین سلاح کشتار جمعی را به کار ببرد.

لیبرال دموکراسی یعنی اینکه : همه آزادند که اندیشه آزاد داشته باشند و هرگونه که میخواهند فکر کنند این یعنی اینکه بقول جناب جرج بوش هرکس مثل ما فکر نکند علیه ماست یعنی با ما وارد جنگ شده است و باید نابود شود.

لیبرال دموکراسی یعنی اینکه : همه آزادند که فاسد باشند وگرنه اصول گرا و تمامیت خواه و ضدحقوق بشر بوده و باید تحریم اقتصادی و سیاسی شوند و اگر صلاح باشد باید نابود شوند.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: آمریکا


تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/٧ | ٥:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : جوادزاده | نظرات ()

مبارک دوست آمریکا است

آمریکا دوست فتنه سبز است

درنتیجه : مبارک دوست فتنه سبز است

پس فتنه گران چطور میخواستند برضد مبارک راهپیمایی کنند؟

ممکن است بگویید : نوکران یک ارباب هم ممکن است با هم دشمن باشند! ... این را قبول میکنم حرف حساب جواب ندارد.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: فتنه


تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/٥ | ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : جوادزاده | نظرات ()

پاشو لنگه ظهره ! مگه به خواب مرگ رفته ای ؟ پس کی بیدار خواهی شد؟

امروز برای آنان که عمری به خواب افسون آمریکا و غرب رفته اند ، فرصت بیداری فراهم آمده است. فرصت استثنایی دیگریست که شاید برای برخی آخرین فرصت باشد.

آنان که به آمریکا فریفته شده اند باید بدانند که نمیتوانند با مردم مصر در مبارزه با دیکتاتور خونریزی مثل مبارک  همدردی کنند زیرا با ارباب مبارک طرح دوستی ریخته اند .

اگرکسی با مردم مصر در انقلابشان احساس قرابت میکند بداند که باید با آمریکا مبارزه کند ، همان کاری که مردم مصر در حال انجام آن هستند و الا منافقی بیش نیست . نمیتوان دست آمریکا را بوسید و در عین حال با مبارک مخالف وبا مردم مصر همدرد بود !

هرکس که با آمریکا صلح دارد با مبارک در قتل مردم مصر شریک است!

شیفتگان آمریکا باید بیدار شوند و بشناسند ماهیت وحشی این رژیم ظاهر ساز را وگرنه روزی بیدار خواهند شد که دیگر هیچ نفعی به حالشان نخواهد داشت و خواب و بیداری شان یکسان خواهد بود.

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش!


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: آمریکا


تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/٤ | ٧:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : جوادزاده | نظرات ()

امشب به بر من است  آن مایه ناز

یارب تو کلید صبح در چاه انداز

ای روشنی صبح به مشرق برگرد

ای ظلمت شب با من بیچاره بساز


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: شعر


تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/٢ | ٥:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : جوادزاده | نظرات ()
.: a good site پارس قرآن :.